Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej "Bezpieczeństwo bez granic" - wspólna akcja polskich i czeskich służb - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

"Bezpieczeństwo bez granic" - wspólna akcja polskich i czeskich służb

07.09.2015

4 września 2015 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kłodzku uczestniczyli w akcji promocyjnej „Bezpieczeństwo bez granic”, która odbyła się w czeskim Jeseniku. W festynie wzięły udział polskie i czeskie służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Obok Straży Granicznej zaprezentowali się policjanci, strażacy, żołnierze, służby celne, Straż Miejska i inne z obu stron granicy.W punkcie informacyjnym zorganizowanym przez funkcjonariuszy z kłodzkiej placówki, uczestnicy festynu mogli zapoznać się ze sprzętem służbowym i transportowym wykorzystywanym przez polską Straż Graniczną w codziennej służbie. Największym zainteresowaniem  (nie tylko najmłodszych) cieszył się pamiątkowy paszport oraz pamiątkowe karty daktyloskopijne z własnymi odciskami palców.

4 września 2015 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kłodzku uczestniczyli w akcji promocyjnej „Bezpieczeństwo bez granic”, która odbyła się w czeskim Jeseniku. W festynie wzięły udział polskie i czeskie służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Obok Straży Granicznej zaprezentowali się policjanci, strażacy, żołnierze, służby celne, Straż Miejska i inne z obu stron granicy.
W punkcie informacyjnym zorganizowanym przez funkcjonariuszy z kłodzkiej placówki, uczestnicy festynu mogli zapoznać się ze sprzętem służbowym i transportowym wykorzystywanym przez polską Straż Graniczną w codziennej służbie. Największym zainteresowaniem  (nie tylko najmłodszych) cieszył się pamiątkowy paszport oraz pamiątkowe karty daktyloskopijne z własnymi odciskami palców.
W ramach akcji „Bezpieczeństwo bez granic” Komendant Placówki SG w Kłodzku kpt. SG Piotr Piekarski, w dowód uznania za aktywną, długoletnią współpracę z Komendą Wojewódzką Policji Ołomunieckiego Kraju i Komendą Powiatową Policji w Jeseniku, a także udział w działaniach zapewniających bezpieczeństwo i reprezentowanie polsko – czeskiej współpracy policyjnej, został uhonorowany pamiątkowym medalem. Odznaczenie wręczył Komendant Wojewódzki Policji Ołomunieckiego Kraju w obecności szefów służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z KPP w Jeseniku.

do góry