Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Szkolenie dla pracowników urzędów pracy - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Szkolenie dla pracowników urzędów pracy

31.08.2015

27 sierpnia 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawiciela Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim z pracownikami powiatowych urzędów pracy. Głównym tematem spotkania była migracja zarobkowa cudzoziemców i kwestie dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom przez polskiego pracodawcę.Szkolenie poprowadził chor. SG Rafał Szymczyk z Wydziału ds. Cudzoziemców NoOSG, który zwrócił uwagę na nadużywanie procedur rejestracji oświadczeń przez niektóre firmy. Często oświadczenie to potrzebne jest cudzoziemcowi jedynie do otrzymania wizy wjazdowej do Polski; zdarza się również, że polscy pracodawcy nie zawsze wydają oświadczenia zgodnie z przeznaczeniem.

27 sierpnia 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawiciela Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim z pracownikami powiatowych urzędów pracy. Głównym tematem spotkania była migracja zarobkowa cudzoziemców i kwestie dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom przez polskiego pracodawcę.
Szkolenie poprowadził chor. SG Rafał Szymczyk z Wydziału ds. Cudzoziemców NoOSG, który zwrócił uwagę na nadużywanie procedur rejestracji oświadczeń przez niektóre firmy. Często oświadczenie to potrzebne jest cudzoziemcowi jedynie do otrzymania wizy wjazdowej do Polski; zdarza się również, że polscy pracodawcy nie zawsze wydają oświadczenia zgodnie z przeznaczeniem.
Z danych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, że spośród cudzoziemców, wobec których pracodawcy wydali oświadczenia o zamiarze zatrudnienia, pracę faktycznie podejmuje około 30 % osób. Pozostali, na podstawie otrzymanej wizy, korzystając ze swobody przepływu osób w ramach państw Schengen, podróżują do innych państw w celu odwiedzin, zakupów, a także podjęcia pracy w innym kraju.
Niektórzy pracodawcy rejestrują po kilkaset oświadczeń dla cudzoziemców, a zatrudniają kilkadziesiąt osób. Tłumaczą to tym, że z osób deklarujących chęć podjęcia pracy zgłasza się do nich 5 - 10 %. Funkcjonariuszom SG udaje się jednak udowodnić, że oświadczenia czasem są opłacane i wykorzystywane do wyłudzenia wizy w placówce dyplomatycznej.

Foto: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

do góry