Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Uroczystość mianowania Prezydenta Policji Brandenburgii - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Uroczystość mianowania Prezydenta Policji Brandenburgii

22.07.2015

21 lipca 2015 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Brandenburgii w Poczdamie Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Kamiński uczestniczył w nominacji Prezydenta Policji Brandenburgii Pana Hansa Jürgena Mörke. Urzędowego wprowadzenia nowego prezydenta dokonał Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Landu Brandenburgii Pan Karl-Heinz Schröter.W uroczystości, obok niemieckich szefów policji, udział wzięli również przedstawiciele policji polskiej oraz oficer łącznikowy Straży Granicznej w Berlinie mjr SG Elżbieta Fila.

21 lipca 2015 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Brandenburgii w Poczdamie Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Kamiński uczestniczył w nominacji Prezydenta Policji Brandenburgii Pana Hansa Jürgena Mörke. Urzędowego wprowadzenia nowego prezydenta dokonał Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Landu Brandenburgii Pan Karl-Heinz Schröter.
W uroczystości, obok niemieckich szefów policji, udział wzięli również przedstawiciele policji polskiej oraz oficer łącznikowy Straży Granicznej w Berlinie mjr SG Elżbieta Fila.
Po części oficjalnej goście zostali zapoznani z nowym Centrum Operacyjnym w Prezydium Policji Brandenburgii, do którego kierowane są wszystkie telefony alarmowe i interwencyjne i które odgrywa nadrzędną rolę w koordynacji służb policjantów z Brandenburgii.
Brandenburgia jest jednym z 16 krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec; jej terytorium graniczy na wschodzie z terytorium państwa polskiego. Land ten posiada najdłuższą wspólną granicę z Polską, Nadodrzański Oddział SG od wielu lat współpracuje z policją Brandenburgii.

Fot.: Policja Landu Brandenburgia

do góry