Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wspólne szkolenie funkcjonariuszy WZD NoOSG, Służby Więziennej i Policji - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Wspólne szkolenie funkcjonariuszy WZD NoOSG, Służby Więziennej i Policji

20.04.2015

Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniach 13-17 kwietnia br. wzięli udział w szkoleniu dla negocjatorów razem z policjantami z nieetatowego zespołu do spraw negocjacji policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej przeszkolonych uprzednio przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Inicjatorem wspólnego szkolenia odbywającego się pod hasłem „Po pierwsze człowiek…” był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu.

Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniach 13-17 kwietnia br. wzięli udział w szkoleniu dla negocjatorów razem z policjantami z nieetatowego zespołu do spraw negocjacji policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej przeszkolonych uprzednio przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Inicjatorem wspólnego szkolenia odbywającego się pod hasłem „Po pierwsze człowiek…” był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu.

Tygodniowe ćwiczenia miały przede wszystkim charakter praktyczny. W pierwszym dniu zajęcia odbywały się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Kolejne zajęcia odbywały się w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, gdzie przećwiczono działanie podczas różnych symulacji negocjacyjnych; praktycznie powtórzono także udzielanie pierwszej pomocy.


Kulminacją ćwiczeń było realne wsparcie działań negocjatorów przez wezwanych na miejsce funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Poznania oraz funkcjonariuszy z Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Krosna Odrzańskiego.

do góry