Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Studenci z Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa WSO WL w PSG we Wrocławiu - Strachowicach - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Studenci z Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa WSO WL w PSG we Wrocławiu - Strachowicach

21.04.2015

16 kwietnia 2015 roku funkcjonariusze PSG we Wrocławiu - Strachowicach gościli studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki - członków Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa. Spotkanie, które miało miejsce na wrocławskim lotnisku było pierwszym, które rozpoczęło cykl podróży studyjnych koła naukowego do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.Podczas wizyty w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach studenci zapoznani zostali przede wszystkim z zadaniami, strukturą oraz specyfiką służby w formacji. Ponadto zaznajomiono ich z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w porcie lotniczym oraz zadaniami realizowanymi w terminalu pasażerskim i bagażowni. W trakcie spotkania omówione zostały również zasady współpracy z innymi służbami ze szczególnym uwzględnieniem Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

16 kwietnia 2015 roku funkcjonariusze PSG we Wrocławiu - Strachowicach gościli studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki - członków Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa. Spotkanie, które miało miejsce na wrocławskim lotnisku było pierwszym, które rozpoczęło cykl podróży studyjnych koła naukowego do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
Podczas wizyty w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach studenci zapoznani zostali przede wszystkim z zadaniami, strukturą oraz specyfiką służby w formacji. Ponadto zaznajomiono ich z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w porcie lotniczym oraz zadaniami realizowanymi w terminalu pasażerskim i bagażowni. W trakcie spotkania omówione zostały również zasady współpracy z innymi służbami ze szczególnym uwzględnieniem Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Zwieńczeniem wizyty studyjnej był pokaz sprzętu oraz działania grupy minersko - pirotechnicznej z elementami ratownictwa. Studenci wzięli czynny udział w ćwiczeniach czym zostali zaskoczeni. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzali reakcję gości w sytuacjach pozostawienia bagażu na lotnisku i udzielania pierwszej pomocy. Celem ćwiczenia było przede wszystkim zobrazowanie studentom sytuacji zagrożenia, ich reakcji na stres oraz uzmysłowienie, że do sytuacji zagrożeń należy się przygotować. Zachowanie człowieka w takiej sytuacji uzależnione jest od posiadanej wiedzy na temat zagrożeń i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Fot.: PSG


Fot.: WSO WL


do góry