Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Porozumienie PSG w Kłodzku i Parku Narodowego Gór Stołowych - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Porozumienie PSG w Kłodzku i Parku Narodowego Gór Stołowych

06.02.2015

3 lutego 2015 r. w siedzibie Służby Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju zostało podpisane Porozumienie w sprawie współdziałania Placówki Straży Granicznej w Kłodzku i Służby Parku Narodowego Gór Stołowych. Podpisy pod dokumentem złożyli komendant PSG Kłodzko kpt. SG Piotr Piekarski i dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych mgr inż. Janusz Korybo.Porozumienie jest inicjatywą Parku Narodowego i ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy. Obie strony zobowiązały się do organizowania i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć służących ochronie porządku publicznego, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu naruszeń prawa, jak również wymianie informacji m.in. o osobach, które przekroczyły granicę wbrew przepisom, nielegalnej migracji osób, zdarzeniach i faktach mogących mieć wpływ na ochronę granicy państwowej.

3 lutego 2015 r. w siedzibie Służby Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju zostało podpisane Porozumienie w sprawie współdziałania Placówki Straży Granicznej w Kłodzku i Służby Parku Narodowego Gór Stołowych. Podpisy pod dokumentem złożyli komendant PSG Kłodzko kpt. SG Piotr Piekarski i dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych mgr inż. Janusz Korybo.
Porozumienie jest inicjatywą Parku Narodowego i ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy. Obie strony zobowiązały się do organizowania i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć służących ochronie porządku publicznego, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu naruszeń prawa, jak również wymianie informacji m.in. o osobach, które przekroczyły granicę wbrew przepisom, nielegalnej migracji osób, zdarzeniach i faktach mogących mieć wpływ na ochronę granicy państwowej.

do góry