Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze Nadodrzańskiego OSG szkolili zielonogórskich policjantów - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego OSG szkolili zielonogórskich policjantów

03.12.2014

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w Zielonej Górze – Babimoście i Zgorzelcu przeprowadzili w dniu 3 grudnia br. szkolenie dotyczące zasad postępowania podczas czynności służbowych podejmowanych wobec cudzoziemców. W szkoleniu uczestniczyli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.Ponieważ lubuscy policjanci podczas wykonywania swoich zadań bardzo często kontrolują cudzoziemców przebywających w Polsce lub podróżujących do innych państw przeprowadzając również kontrolę legalności pobytu, szkolenie dotyczyło sposobu postępowania z cudzoziemcami oraz wymaganych dokumentów.Prowadzący szkolenie funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG omówili zagadnienia wynikające z Ustawy o cudzoziemcach i sposób postępowania w przypadku zatrzymania osoby nielegalnie przebywającej w Polsce. Policjanci zapoznani zostali również z przepisami Kodeksu Granicznego Schengen oraz dokumentami określającymi ważność pobytu cudzoziemca w Polsce i państwach Schengen. Prowadzący szkolenie poruszyli również temat sprowadzonych z zagranicy pojazdów - jakie dokumenty są wymagane podczas przewozu oraz jak je zabezpieczać. Nadmienić należy, że zielonogórscy policjanci współpracują z funkcjonariuszami Straży Granicznej na co dzień, m. in. podczas prowadzonych akcji „Trzeźwy kierowca” i „Trzeźwy poranek”.Fot. KMP Zielona Góra{gallery}2014/12/kmp{/gallery}

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w Zielonej Górze – Babimoście i Zgorzelcu przeprowadzili w dniu 3 grudnia br. szkolenie dotyczące zasad postępowania podczas czynności służbowych podejmowanych wobec cudzoziemców. W szkoleniu uczestniczyli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Ponieważ lubuscy policjanci podczas wykonywania swoich zadań bardzo często kontrolują cudzoziemców przebywających w Polsce lub podróżujących do innych państw przeprowadzając również kontrolę legalności pobytu, szkolenie dotyczyło sposobu postępowania z cudzoziemcami oraz wymaganych dokumentów.
Prowadzący szkolenie funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG omówili zagadnienia wynikające z Ustawy o cudzoziemcach i sposób postępowania w przypadku zatrzymania osoby nielegalnie przebywającej w Polsce. Policjanci zapoznani zostali również z przepisami Kodeksu Granicznego Schengen oraz dokumentami określającymi ważność pobytu cudzoziemca w Polsce i państwach Schengen.
Prowadzący szkolenie poruszyli również temat sprowadzonych z zagranicy pojazdów - jakie dokumenty są wymagane podczas przewozu oraz jak je zabezpieczać. Nadmienić należy, że zielonogórscy policjanci współpracują z funkcjonariuszami Straży Granicznej na co dzień, m. in. podczas prowadzonych akcji „Trzeźwy kierowca” i „Trzeźwy poranek”.

Fot. KMP Zielona Góra

do góry