Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Prezydent Policji Federalnej Niemiec w Polsce - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Prezydent Policji Federalnej Niemiec w Polsce

28.11.2014

Na zaproszenie Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza, w dniach 26-28 listopada 2014 r. przebywał w Polsce Prezydent Policji Federalnej Niemiec dr Dieter Romann. W delegacji niemieckiej uczestniczyli Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Europejskiej w Prezydium Policji w Poczdamie – Bodo Kaping, Wiceprezydent Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie – Ralph Krüger oraz oficerowie łącznikowi Policji Federalnej w Warszawie. Ze strony polskiej Komendantowi Głównemu SG towarzyszyli Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG płk Andrzej Kamiński, a także Komendant Bieszczadzkiego OSG płk SG Piotr Patla oraz funkcjonariusze Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG. Spotkanie miało miejsce w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

Na zaproszenie Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza, w dniach 26-28 listopada 2014 r. przebywał w Polsce Prezydent Policji Federalnej Niemiec dr Dieter Romann. W delegacji niemieckiej uczestniczyli Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Europejskiej w Prezydium Policji w Poczdamie – Bodo Kaping, Wiceprezydent Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie – Ralph Krüger oraz oficerowie łącznikowi Policji Federalnej w Warszawie. Ze strony polskiej Komendantowi Głównemu SG towarzyszyli Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG płk Andrzej Kamiński, a także Komendant Bieszczadzkiego OSG płk SG Piotr Patla oraz funkcjonariusze Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG. Spotkanie miało miejsce w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.
Podczas rozmów omawiane były zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa i sytuacji migracyjnej w polsko – niemieckim rejonie przygranicznym oraz współpraca dwustronna w 2015 roku. Ważnym elementem spotkania była ocena funkcjonowania pilotażowego projektu „Wspólne polsko – niemieckie placówki z mieszaną obsadą”. Płk SG Andrzej Kamiński – omawiając tę kwestię – podkreślił, że wdrożenie projektu jest wspólnym sukcesem obu służb i nowatorskim rozwiązaniem w skali europejskiej, a efekty przedstawione w raporcie ewaluacyjnym wskazują na konieczność kontynuowania inicjatywy także po wejściu w życie umowy między rządami Polski i Niemiec w współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych (podpisana 15.05.2014r., oczekuje na ratyfikację przez parlamenty krajowe).
Delegacje obu państw złożyły wizytę w placówkach SG w Medyce i Huwnikach. Goście zapoznali się z infrastrukturą przejścia granicznego w Medyce, z zadaniami realizowanymi przez funkcjonujący w placówce Punkt Ogniskowy „Focal Points”, zwiedzili i zapoznali się z wyposażeniem oraz zasadami organizacji służby w Placówce Straży Granicznej w Huwnikach.
Zarówno Komendant Główny SG, jak i Prezydent Policji Federalnej podkreślili znaczenie współpracy polsko – niemieckiej i zadeklarowali dalszą wolę współdziałania.

Fot.: BiOSG

do góry