Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej W Ludwigsdorfie i Świecku podpisano polsko - niemieckie uregulowania - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

W Ludwigsdorfie i Świecku podpisano polsko - niemieckie uregulowania

25.11.2014

24 listopada 2014 r. przedstawiciele Straży Granicznej i Bundespolizei podpisali „Lokalne uregulowania specjalne” dotyczące wspólnych polsko – niemieckich patroli. W Ludwigsdorfie w imieniu Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej podpis złożył ppłk SG Andrzej Torbicz, komendant Placówki SG w Zgorzelcu; Prezydenta Dyrekcji Policji Federalnej w Pirnie reprezentował kierownik Inspekcji Bundespolizei Ludwigsdorf Stephan Fischer. W Świecku natomiast umowę podpisali ppłk SG Krzysztof Krawiec, komendant PSG w Świecku oraz w imieniu Prezydenta Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie Wilhelm Borgert, kierownik Inspekcji Bundespolizei Frankfurt (Oder).Podpisane w Ludwigsdorfie i Świecku uregulowania pozwolą na bardziej elastyczne planowanie służb, a tym samym lepsze wykorzystanie funkcjonariuszy. Zwiększą jednocześnie ilość patroli i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na pograniczu.

24 listopada 2014 r. przedstawiciele Straży Granicznej i Bundespolizei podpisali „Lokalne uregulowania specjalne” dotyczące wspólnych polsko – niemieckich patroli. W Ludwigsdorfie w imieniu Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej podpis złożył ppłk SG Andrzej Torbicz, komendant Placówki SG w Zgorzelcu; Prezydenta Dyrekcji Policji Federalnej w Pirnie reprezentował kierownik Inspekcji Bundespolizei Ludwigsdorf Stephan Fischer. W Świecku natomiast umowę podpisali ppłk SG Krzysztof Krawiec, komendant PSG w Świecku oraz w imieniu Prezydenta Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie Wilhelm Borgert, kierownik Inspekcji Bundespolizei Frankfurt (Oder).
Podpisane w Ludwigsdorfie i Świecku uregulowania pozwolą na bardziej elastyczne planowanie służb, a tym samym lepsze wykorzystanie funkcjonariuszy. Zwiększą jednocześnie ilość patroli i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na pograniczu.
Na podstawie nowych uregulowań we wspólnym patrolu będzie mógł teraz pełnić służbę jeden funkcjonariusz polski i jeden funkcjonariusz niemiecki (dotychczas musiało być dwóch funkcjonariuszy państwa przyjmującego). „Lokalne uregulowania specjalne” są realizacją zapisów „Wspólnej deklaracji intencji” Polski i Niemiec dotyczącej pilotażowego projektu polsko – niemieckich placówek z mieszaną obsadą.
Mieszane patrole wspólnych placówek polsko – niemieckich realizują swoje zadania od marca 2012. W pilotażowym projekcie biorą udział Placówka SG w Zgorzelcu i Inspekcja BPol w Ludwigsdorfie, a także PSG w Świecku i Inspekcja BPol we Frankfurcie nad Odrą. Główne cele projektu to m.in. usprawnienie wypełniania zadań obu służb na obszarze pogranicza, lepsze wykorzystanie zasobów osobowych i sprzętowych oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w regionie.O skuteczności takiego rozwiązania mogą świadczyć również wyniki osiągane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Bundespolizei. Wspólna placówka Ludwigsdorf / Zgorzelec wystawiła w tym roku ok. 800 patroli, które zatrzymały bądź ujęły niemal 300 osób. Placówka w Świecku natomiast - ponad 500 patroli, zatrzymano ok. 400 osób. Najczęstsze powody zatrzymań to fałszerstwo dokumentów (w tym posługiwanie się wyłudzoną wizą), nielegalny pobyt cudzoziemców w Polsce, a także usiłowanie lub nielegalne przekroczenie granicy oraz poszukiwanie osób (np. listem gończym).
W maju br. w Zgorzelcu ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec podpisali nową umowę o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, która w chwili obecnej czeka na ratyfikację przez parlamenty obu państw. Umowa ta zastąpi inne dotychczas obowiązujące umowy i znacząco poszerzy zakres współpracy służb polskich i niemieckich.

do góry