Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Spotkanie polsko - czeskie - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Spotkanie polsko - czeskie

22.09.2014

W dniu 19.09.2014 r. w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku odbyło się polsko - czeskie spotkanie graniczne z udziałem funkcjonariuszy Czeskiej Policji Hradec Kralove, Pardubice oraz Olomouc. Straż Graniczną reprezentował kpt. SG Piotr Piekarski, komendant PSG Kłodzko.Podczas spotkania omówiono kwestie wynikające z reorganizacji Straży Granicznej i nowej ustawy o cudzoziemcach, a istotne z punktu widzenia współpracy. Przedstawiono również najciekawsze przypadki zdarzeń z udziałem cudzoziemców oraz dotyczących przestępczości transgranicznej. Nakreślono także zasady współpracy i ustalono zamierzenia przewidziane do realizacji w najbliższym czasie w ramach współdziałania obu służb.Gościom z Czech zaprezentowano także infrastrukturę placówki oraz zapoznano ze specyfiką pełnienia służby w SG i wyposażeniem funkcjonariuszy.{gallery}2014/09/klodzko{/gallery}

W dniu 19.09.2014 r. w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku odbyło się polsko - czeskie spotkanie graniczne z udziałem funkcjonariuszy Czeskiej Policji Hradec Kralove, Pardubice oraz Olomouc. Straż Graniczną reprezentował kpt. SG Piotr Piekarski, komendant PSG Kłodzko.
Podczas spotkania omówiono kwestie wynikające z reorganizacji Straży Granicznej i nowej ustawy o cudzoziemcach, a istotne z punktu widzenia współpracy. Przedstawiono również najciekawsze przypadki zdarzeń z udziałem cudzoziemców oraz dotyczących przestępczości transgranicznej. Nakreślono także zasady współpracy i ustalono zamierzenia przewidziane do realizacji w najbliższym czasie w ramach współdziałania obu służb.
Gościom z Czech zaprezentowano także infrastrukturę placówki oraz zapoznano ze specyfiką pełnienia służby w SG i wyposażeniem funkcjonariuszy.

do góry