Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Polsko – niemieckie podsumowanie działalności wspólnych placówek - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Polsko – niemieckie podsumowanie działalności wspólnych placówek

24.09.2014

24 września 2014 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny okres działalności pilotażowego projektu „Wspólnych polsko – niemieckich placówek z mieszaną obsadą”. Placówki te funkcjonują od 1 marca 2012 r. w Świecku – Frankfurcie i Ludwigsdorfie – Zgorzelcu.W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy projektu ze strony Policji Federalnej i Straży Granicznej: Ralph W. Krüger – Wiceprezydent Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie oraz płk SG Tomasz Michalski – Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Obecni byli również przedstawiciele Dyrekcji Policji Federalnej w Pirnie i Inspekcji Policji Federalnej w Ludwigsdorfie i Frankfurcie, a także komendanci placówek: ppłk SG Krzysztof Krawiec (PSG Świecko) i ppłk SG Andrzej Torbicz (PSG Zgorzelec) oraz naczelnik Wydziału Granicznego NoOSG mjr SG Marek Szczubełek.

24 września 2014 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny okres działalności pilotażowego projektu „Wspólnych polsko – niemieckich placówek z mieszaną obsadą”. Placówki te funkcjonują od 1 marca 2012 r. w Świecku – Frankfurcie i Ludwigsdorfie – Zgorzelcu.
W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy projektu ze strony Policji Federalnej i Straży Granicznej: Ralph W. Krüger – Wiceprezydent Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie oraz płk SG Tomasz Michalski – Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Obecni byli również przedstawiciele Dyrekcji Policji Federalnej w Pirnie i Inspekcji Policji Federalnej w Ludwigsdorfie i Frankfurcie, a także komendanci placówek: ppłk SG Krzysztof Krawiec (PSG Świecko) i ppłk SG Andrzej Torbicz (PSG Zgorzelec) oraz naczelnik Wydziału Granicznego NoOSG mjr SG Marek Szczubełek.
W czasie narady obie strony stwierdziły, że współpraca w ramach projektu odbywa się na bardzo dobrym, wysokim poziomie, a osiągane wyniki pokazują, że pilotażowy projekt przynosi wymierne efekty. Podczas spotkania podkreślono wpływ wspólnych patroli na poprawę bezpieczeństwa na polsko – niemieckim pograniczu oraz skuteczne zwalczanie przestępczości transgranicznej.
W ciągu ostatniego roku w pilotażowych placówkach przeprowadzono ponad 1500 wspólnych polsko – niemieckich patroli; obie placówki zatrzymały ponad 650 osób, z czego 568 to cudzoziemcy naruszający przepisy dotyczące pobytu na terytorium RP i RFN. Funkcjonariusze wielokrotnie ujawniali również pochodzące z kradzieży pojazdy o znacznej wartości, a także narkotyki i papierosy. Łączna wartość wszystkich towarów ujawnionych w ostatnim roku wynosi ponad 6,5 mln zł.

do góry