Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wrocław: Straż Graniczna zatrzymała dwóch Ukraińców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wrocław: Straż Graniczna zatrzymała dwóch Ukraińców

Joanna Konieczniak
10.01.2022

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia-Strachowic zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy. Jeden z nich był niepożądany w Polsce, natomiast drugi był poszukiwany na podstawie listu gończego.

Cudzoziemca skazanego prawomocnym wyrokiem na karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za rozbój zatrzymali w sobotę funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia-Strachowic. Mężczyzna zatrzymany został po odbyciu kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo. Dane cudzoziemca z uwagi na prawomocny wyrok zamieszczone zostały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany. Komendant Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach zobowiązał cudzoziemca do powrotu na Ukrainę i orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen przez okres 3 lat.

Tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej na wrocławskim lotnisku zatrzymali 38-letniego Ukraińca, którego na podstawie wydanego listu gończego poszukiwał Sąd Rejonowy w Hrubieszowie. Cudzoziemiec poszukiwany był w celu odbycia zastępczej kary 75 dni pozbawienia wolności, z uwagi na niezapłaconą karę grzywny wynosząca 15 000 zł. z uwagi na popełnione wykroczenia karno-skarbowe. Po wpłacie zaległej kary grzywny na konto sądu   i dostarczeniu potwierdzenia dowodu wpłaty, cudzoziemiec został zwolniony.

 

  • Wrocław
    Wrocław
do góry