Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 86 cudzoziemców zatrudnionych zostało niezgodnie z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

86 cudzoziemców zatrudnionych zostało niezgodnie z przepisami

Joanna Konieczniak
04.11.2019

Zakończona kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Kalisza wykazała, że firma powierzająca pracę cudzoziemcom robiła to niezgodnie z przepisami. Nieuczciwy pracodawca ukarany został dzisiaj karą grzywny w wysokości 20 tys. złotych za nielegalne zatrudnienie 86 cudzoziemców z Ukrainy, Mołdawii i Armenii.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Kalisza zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców pracujących w gospodarstwach rolno-ogrodniczych  na terenie powiatu konińskiego. Kontrola została przeprowadzona wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy Oddział w Koninie, a także funkcjonariuszami Policji z KMP z Konina.

Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali cudzoziemców pracujących przy zbiorach w dwóch gospodarstwach rolno-ogrodniczych. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców wykazała, że przebywali oni legalnie na terytorium Polski, cześć z nich posiadała również oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, wpisane do ewidencji oświadczeń, natomiast żaden cudzoziemiec nie miał umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą. Kilkoro z legitymowanych cudzoziemców nie miało żadnych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, nie potrafili także powiedzieć w jakiej firmie pracują. 

Po przeanalizowaniu całej dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców przez kontrolowaną firmę funkcjonariusze SG stwierdzili, że firma ta zatrudniała w kontrolowanym okresie 87 cudzoziemców (obywateli Ukrainy, Mołdawii i Armenii). W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia stwierdzono, że 86 z nich nielegalnie wykonywało pracę. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości na pracodawcę zostały nałożone 2 mandaty karne na łączną kwotę 600 zł. Ponadto nieuczciwy pracodawca, który nielegalnie zatrudniał pracowników ze wschodu został dzisiaj (4.11) ukarany karą grzywny w wysokości 20 tys. złotych.

 

 

do góry