Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Do sądu trafił akt oskarżenia w postępowaniu prowadzonym przez Straż Graniczną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Do sądu trafił akt oskarżenia w postępowaniu prowadzonym przez Straż Graniczną

Paweł Biskupik
07.03.2023

Do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wpłynął akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okresie od maja 2018 roku do lipca 2020 roku na terenie Polski oraz Niemiec, trudniącej się wprowadzaniem na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego bez uiszczania podatku akcyzowego. Jest to finał śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Tuplicach pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tuplicach przy współpracy ze Śledczym Urzędem Celnym w Dreźnie – Placówką w Gerlitz oraz Krajową Administracją Skarbową w Zielonej Górze prowadzili postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Poznaniu w sprawie związanej z transgranicznym obrotem suszu tytoniowego i sprowadzaniem go do Polski wbrew przepisom, z pominięciem obowiązków podatkowych.

W trakcie prowadzonego postępowania funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy potwierdzający, że grupa przestępcza w okresie 2 lat sprowadziła na rynek ponad 1400 ton suszu tytoniowego. Niebagatelna pozostaje przy tym wysokość strat po stronie Skarbu Państwa albowiem działalność grupy doprowadziła w tym okresie do powstania zaległości z tytułu nieuiszczenia podatku akcyzowego w łącznej kwocie ponad 644 milionów złotych oraz doprowadziła do narażenia na uszczuplenie w łącznej ilości ponad 23 milionów złotych, co stanowi wielką wartość w rozumieniu przepisów kodeksu karno-skarbowego.

Zaangażowanie oraz podejmowane przez funkcjonariuszy działania na terenie naszego kraju doprowadziły do ujawnienia wyrobów akcyzowych o łącznej wadze ponad 41 ton oraz urządzeń do produkcji krajanki tytoniowej o łącznej wartości ponad 20 milionów złotych. Dokonano również zatrzymania osób wchodzących w skład grupy przestępczej.

Wobec podejrzanych za zgodą Sądu Okręgowego w Zielonej Górze stosowane były środki zapobiegawcze, m. in. 14 wniosków o tymczasowe aresztowanie, dozory policji, zakazy opuszczania kraju, poręczenia oraz zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 700 tysięcy złotych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia przeciwko 16 obywatelom Polski. Jednemu z nich przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast pozostałym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty karno – skarbowe. 

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grożą wysokie kary pozbawienia wolności.

 • Zlikwidowanie grupy przestępczej Zlikwidowanie grupy przestępczej
  Zlikwidowanie grupy przestępczej
 • Zlikwidowanie grupy przestępczej Zlikwidowanie grupy przestępczej
  Zlikwidowanie grupy przestępczej
 • Zlikwidowanie grupy przestępczej Zlikwidowanie grupy przestępczej
  Zlikwidowanie grupy przestępczej
 • Zlikwidowanie grupy przestępczej Zlikwidowanie grupy przestępczej
  Zlikwidowanie grupy przestępczej
 • Zlikwidowanie grupy przestępczej Zlikwidowanie grupy przestępczej
  Zlikwidowanie grupy przestępczej
do góry