Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Joanna Konieczniak
15.09.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przyjęli od niemieckiej policji 4 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Cudzoziemcy zaraz po złożeniu wniosku o ochronę międzynarodową wyjechali z Polski.

Niemieckie służby przekazały funkcjonariuszom Straży Granicznej ze Zgorzelca 2 obywateli Afganistanu, obywatela Iranu oraz obywatela Syrii, którzy nadużywali procedury uchodźczej.

29-letni obywatel Syrii, 34-letni Irańczyk i 2 obywateli Afganistanu w wieku 26 i 27 lat  zatrzymanych zostało na terenie Niemiec za nielegalny pobyt. Po ich przekazaniu funkcjonariusze SG ze Zgorzelca ustalili, że Afgańczycy złożyli w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju. Następnie wyjechali do Niemiec i tam również złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. Z uwagi na ich wyjazd, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców umorzył prowadzone postępowanie o nadanie statusu uchodźcy. Cudzoziemcy zaraz po przekazaniu złożyli pisemne oświadczenia w obecności tłumacza, iż nadal będą ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania mają obowiązek przebywać na terytorium Polski.

W ramach readmisji tylko w sierpniu funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przyjęli od strony niemieckiej 24 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej i zaraz po złożeniu wniosku o udzielenie im ochrony międzynarodowej na terytorium Polski wyjechali do Niemiec. Od początku 2022 roku funkcjonariuszom NoOSG przekazanych zostało 60 cudzoziemców.

 

do góry