Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Gruzini wrócą do swojego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Gruzini wrócą do swojego kraju

Joanna Konieczniak
26.07.2022

Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec dwóch Gruzinów, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Jeden z nich zwolniony został z aresztu śledczego, kolejny opuścił zakład karny.

W sobotę 23 lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy wylegitymowali 36-letniego obywatela Gruzji. Jak się okazało cudzoziemiec przebywał w Polsce nielegalnie, ponadto dane cudzoziemca figurowały w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu do Polski. Z uwagi na to funkcjonariusze SG wszczęli postępowanie mające na celu zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.  

Natomiast w poniedziałek 25 lipca funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Gorzowie Wielkopolskim wylegitymowali 47-letniego obywatela Gruzji, który opuścił zakład karny. Przeprowadzona wobec niego kontrola legalności pobytu wykazała, że również ten cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie. Cudzoziemiec już we wrześniu ubiegłego roku powinien opuścić strefę Schengen. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że dane cudzoziemca figuruję w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany, z uwagi na skazanie Gruzina prawomocnym wyrokiem sądu za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze Straży Granicznej  zobowiązali cudzoziemca do wyjazdu z Polski.

 

do góry