Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Cudzoziemcy nie realizowali celu oraz warunków wjazdu i pobytu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy nie realizowali celu oraz warunków wjazdu i pobytu

Joanna Konieczniak
14.09.2021

Przeprowadzone tylko podczas trzech ostatnich dni kontrole legalności pobytu realizowane przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Kłodzku przyczyniły się do zatrzymania 11 obywateli Ukrainy, którzy nadużyli prawa do swobodnego przemieszczania się wewnątrz strefy Schengen.

Podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Kłodzku zatrzymano 11 obywateli Ukrainy (3 kobiety oraz 8 mężczyzn). Cudzoziemcy w wieku 31-54 lat wylegitymowani zostali w Dusznikach-Zdroju i Kudowie-Zdroju, po przekroczeniu południowej granicy. W trakcie kontroli dokumentów okazali funkcjonariuszom paszporty, w których zamieszczone zostały wizy z prawem do pracy na terytorium Polski. Jako dokumenty uzupełniające i uwiarygodniające ich cel pobytu w Polsce, kilkoro z cudzoziemców okazało zaświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. Cudzoziemcy jednak zgodnie stwierdzili, że nie kontaktowali się z polskimi pracodawcami, a ich faktycznym celem podróży była Republika Czeska, gdzie znaleźli lepiej płatną pracę. Z uwagi na nierealizowanie celu wjazdu i pobytu Komendant PSG w Kłodzku unieważnił posiadane przez cudzoziemców wizy z prawem do pracy i wydał decyzje, na podstawie których obywatele Ukrainy będą musieli wyjechać z Polski.

do góry