Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Joanna Konieczniak
13.09.2021

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku przejęli w czwartek 9 września od strony niemieckiej pięcioosobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy wcześniej starali się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Rodzice oraz troje ich dzieci służby niemieckie przekazały w ubiegły czwartek (09.09) funkcjonariuszom Straży Granicznej ze Świecka. Obywatele Rosji zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zostali zgodnie z przepisami przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Jak ustalili funkcjonariusze SG z placówki w Świecku cudzoziemcy do Polski przyjechali we wrześniu 2019 roku i złożyli wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium RP,  którym objęta została cała pięcioosobowa rodzina.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił cudzoziemcom nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej. Wówczas cudzoziemcy postanowili niezgodnie z przepisami przekroczyć polsko-niemiecką granicę i wyjechać do Niemiec. Tam przebywali do dnia zatrzymania ich przez niemieckie służby.

Po przekazaniu do Polski cudzoziemcy zdecydowali, że nie będą dalej ubiegać się o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju i wrócą do swojej ojczyzny.

Z uwagi na to, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych otrzymali decyzje, na podstawie których muszą wyjechać z Polski. W decyzji określono także czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju oraz innych państw Schengen. Dodatkowo cudzoziemców poinformowano o możliwości uzyskania  pomocy w powrocie do kraju pochodzenia przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM).  

do góry