Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze NoOSG prowadzili kontrole w pobliżu granicy i w głębi kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze NoOSG prowadzili kontrole w pobliżu granicy i w głębi kraju

Joanna Konieczniak
02.04.2021

Podczas ostatnich siedmiu dni funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili i zatrzymali 39 cudzoziemców oraz 4 Polaków. Skontrolowano także 24 313 osób, które przekroczyły południową i zachodnią granicę na Dolnym Śląsku i w Lubskiem.

W wyniku przeprowadzonych podczas weekendu kontroli funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujęli i zatrzymali 39 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy. Ujawniono i zatrzymano także 4 Polaków.

Z uwagi na przeterminowany na terytorium państw Schengen pobyt zatrzymano obywatela Wenezueli, 8 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i obywatela Libanu.

Do grona zatrzymanych dołączyło ujawnionych przez funkcjonariuszy SG z Tuplic, Zgorzelca, Kalisza, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia - 11  obywateli Ukrainy, 6 Mołdawian i dwóch Gruzinów których cel wjazdu i pobytu w Polsce był niezgodny z tym co deklarowali podczas przekraczania granicy. Cudzoziemcy mieli dokumenty, na podstawie których mogli legalnie pracować w Polsce. Jednak jak oświadczyli ich celem wjazdu do Polski była chęć podjęcia pracy na terytorium Państw Unii Europejskiej. Jeden z zatrzymany usłyszał także zarzut wyłudzenia wizy w polskim konsulacie.

Natomiast obywatel Somalii zatrzymany został za przekroczenie granicy państwowej niezgodnie z przepisami.    

W Świdnicy zatrzymano także obywatela Ukrainy, którego dane wpisane zostały do wykazu cudzoziemców, których pobyt w państwach strefy Schengen był niepożądany.  

Funkcjonariusze SG z Wrocławia ujawnili także dwóch Brytyjczyków i obywatela Ukrainy, którzy nie respektowali nałożonej na nich kwarantanny. Za to wykroczenie ukarani zostali mandatami karnymi.

Natomiast funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka oraz ze Zgorzelca przyjęli w ramach readmisji od strony niemieckiej 3 obywateli Rosji oraz Białorusina, którzy ponownie złożyli w Polsce wnioski o ochronę międzynarodową. Po wydaniu im Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca udali się do ośrodka w Podkowie Leśnej.

Ponadto funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości Polaków. Mężczyźni po sporządzeniu dokumentacji przekazani zostali do aresztu śledczego. Zatrzymano również dwóch Polaków, którzy posiadali nielegalne wyroby akcyzowe.

Dodatkowo podczas tych ostatnich 7 dni funkcjonariusze SG w ponad 51 miejscach na pograniczu polsko-czeskim i polsko-niemieckim województwa dolnośląskiego i lubuskiego funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG skontrolowali 24 313 osób jadących z Czech i z Niemiec do Polski i ujawnili, że 12 494 z nich nie posiadało negatywnego wyniku testu wymaganego by wjechać do naszego kraju. 10 748 osoby były zwolnione na podstawie obowiązujących przepisów z konieczności posiadania negatywnego wyniku testu, 1542 osób zrezygnowało z dalszej podróży do Polski i wrócili ponowienie na terytorium Czech czy Niemiec, natomiast 283 osoby miały obowiązek zgłosić się do sanepidy by odbyć 10-dniową kwarantannę.

 

do góry