Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Tylko wczoraj zatrzymano 13 cudzoziemców i dwóch poszukiwanych Polaków - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Tylko wczoraj zatrzymano 13 cudzoziemców i dwóch poszukiwanych Polaków

Joanna Konieczniak
12.02.2021

Wczorajsze (10 lutego) kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do zatrzymania 13 cudzoziemców i dwóch poszukiwanych Polaków.

Efektem przeprowadzonych kontroli było zatrzymanie 13 cudzoziemców, którzy w świetle obowiązujących przepisów przebywali nielegalnie na terytorium Polski, a dokładnie - nie posiadali wymaganych tytułów pobytowych, nie wykonali decyzji o zobowiązaniu do powrotu lub nie opuścili terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytowego lub pracowali niezgodnie z przepisami.

Wśród zatrzymanych byli m.in.: obywatele Ukrainy Gruzji, Turcji i Tanzanii.

Z uwagi na przeterminowany pobyt na terytorium państw Schengen zatrzymano 2 obywateli Ukrainy. Kolejnego cudzoziemca – obywatela Gruzji zatrzymano za usiłowanie przekroczenie granicy państwowej niezgodnie z przepisami.  

Ponadto funkcjonariusze NoOSG zatrzymali 5 obywateli Ukrainy, których cel wjazdu i pobytu w Polsce był niezgodny z tym co deklarowali podczas przekraczania granicy. Cudzoziemcy mieli dokumenty, na podstawie których mogli legalnie pracować u polskiego pracodawcy. Jednak jak oświadczyli funkcjonariuszom SG ich celem wjazdu do Polski była chęć natychmiastowego przejazdu do innych krajów strefy Schengen, gdzie mieli podjąć lepiej płatną pracę. Dodatkowo funkcjonariusze SG zatrzymali wczoraj dwóch obywateli Ukrainy, którzy pracowali niezgodnie z przepisami oraz obywatela Turcji i Tanzanii, których przekazały niemieckie służby. Zatrzymano także Gruzina, którego dane wpisane zostały do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytoriom naszego kraju. Wszyscy cudzoziemcy po zakończeniu postępowań administracyjnych zobowiązani zostali do opuszczenia terytorium Polski.

W ręce funkcjonariuszy SG trafiło także 2 poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości Polaków. Obaj mężczyźni po sporządzeniu dokumentacji służbowej przekazani zostali do najbliższego zakładu karnego. 

 

do góry