Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 16 cudzoziemców oskarżonych o organizowanie i udzielanie pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

16 cudzoziemców oskarżonych o organizowanie i udzielanie pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy

Joanna Konieczniak
11.02.2020

Skierowaniem aktów oskarżenia do sądu zakończyły się dwa postępowania przygotowawcze prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Świecku. Aktami oskarżenia objętych zostało 13 obywateli Wietnamu oraz 3 obywateli Ukrainy, którzy organizowali i udzielali pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy innym cudzoziemcom.

Funkcjonariusze z PSG w Świecku od lipca ubiegłego roku prowadzili śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słubicach w sprawie organizowania nielegalnego przekroczenia granicy cudzoziemcom. Sprawa miała swój początek 17 lipca kiedy to patrol SG zatrzymał 9 obywateli Wietnamu, którzy usiłowali przekroczyć nielegalnie granicę do Niemiec. Zatrzymano wówczas również 2 obywateli Ukrainy, którzy udzielali im pomocy w dostaniu się do Europy Zachodniej. Śledczy dotarli także do trzeciego obywatela Ukrainy, któremu także przedstawiono również zarzut organizowania cudzoziemcom nielegalnego przekroczenia granicy. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, który nadzorował śledztwo skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Słubicach o skazanie 9 obywateli Wietnamu oraz 3 obywateli Ukrainy. Cudzoziemcom grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Kolejne postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Świecku zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową w Słubicach do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Czterech obywateli Wietnamu oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalne organizowanie innym cudzoziemcom przekraczania granicy wbrew przepisom. Oskarżonym Wietnamczykom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która od lipca 2018 do maja 2019 roku zorganizowała nielegalne przekroczenie granicy co najmniej 75 obywatelom Wietnamu. Śledczy ustalili, że organizatorzy zapewniali cudzoziemcom miejsce pobytu w Polsce, wyszukiwali kierowców, a także organizowali samochody, którymi przewozili cudzoziemców w ustalone miejsca. Ponadto przekazywali cudzoziemcom przekraczającym nielegalnie granicę podrobione dokumenty lub dokumenty należące do innych osób. W trakcie prowadzonego śledztwa funkcjonariusze SG zdołali zabezpieczyć 58,5 tys. złotych zastosowano wobec podejrzanych również środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu oraz poręczenia majątkowe. O dalszym losie obywateli Wietnamu zadecyduje Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., cudzoziemcom grozić może nawet 8 lat pozbawienia wolności.

do góry