Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wykorzystywali tabletki z pseudoefedryną do produkcji narkotyków - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wykorzystywali tabletki z pseudoefedryną do produkcji narkotyków

Joanna Konieczniak
27.11.2019

Straż Graniczna współpracując ze służbami czeskimi, rozbiła międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym wywozem lekarstw z Polski do Czech, odzyskiwaniem z tabletek surowców do produkcji narkotyków i wytwarzaniem metamfetaminy. Polscy funkcjonariusze zatrzymali trzech obywateli RP i zabezpieczyli przygotowane do wywozu tabletki oraz 100 tysięcy złotych w gotówce.

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Jeleniej Górze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze prowadzili postępowanie karne dotyczące nielegalnego obrotu produktami farmakologicznymi z zawartością pseudoefedryny.   

W trakcie realizacji dochodzenia funkcjonariusze SG zatrzymali w ubiegłym tygodniu na terenie województwa dolnośląskiego 3 mężczyzn w wieku 33-50 lat, którzy w prywatnych samochodach, mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych przechowywali kartony a w nich kilkaset tysięcy tabletek na przeziębienie i kaszel z pseudoefedryną. Przy zatrzymanych ujawniono również gotówkę w kwocie 100,5 tys. złotych, którą zabezpieczono na poczet przyszłych kar.  

Zatrzymanym mężczyznom postawiono już zarzuty związane z naruszeniem zakazu zbycia produktów farmaceutycznych, zastosowano również wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości od 10 do 25 tys. złotych.   

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że leki wywożone były do Czech, gdzie w nielegalnym laboratorium wytwarzano z nich narkotyki.

Ustalono, że proceder ten trwał od kilku miesięcy i podejrzani mogli wywieźć z Polski tabletki, z których można było wytworzyć blisko 60 kg metamfetaminy czyli 60 tysięcy porcji o wartości rynkowej ponad 7 mln zł.

W tej sprawie funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej współpracowali ze służbami Republiki Czeskiej. W wyniku współpracy i wymiany informacji udało się zlikwidować  na terytorium Czech nielegalne laboratorium produkujące metamfetaminę oraz zatrzymać 6 osób zaangażowanych w wytwarzanie narkotyków.

 

 

do góry