Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Potrol polsko-niemiecki doskonalił swoje umiejętności - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Potrol polsko-niemiecki doskonalił swoje umiejętności

Joanna Konieczniak
30.08.2019

Wczoraj w Świecku odbyły się pierwsze wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i niemieckiej Policji. To element trwającego od listopada ubiegłego roku projektu wsparcia finansowego Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek ze Środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej.

Ćwiczenia realizowane były przez funkcjonariuszy ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku. Polegały one na realizacji założenia w trakcie, którego patrol polsko-niemiecki zatrzymuje na autostradzie samochód, którym podróżuje kilka osób. Następnie osoby te są legitymowane, a w efekcie kontroli dokumentów, z uwagi na podrobione dokumenty lub inne przewinienia zatrzymywane. Postawione w scenariuszu ćwiczeń zadania opierały się w głównej mierze na sytuacjach, z którymi na co dzień spotykają się funkcjonariusze realizując zadania w zapobieganiu i ujawnianiu przestępczości transgranicznej. Ważnym celem takich ćwiczeń jest doskonalenie podejmowanych czynności, umiejętność współpracy, komunikowania, a także podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy biorących udział w ćwiczeniach.

Realizacja współfinansowanego przez UE projektu mającego na celu wsparcie działających na polsko-niemieckim pograniczu wspólnych placówek służb granicznych obu krajów rozpoczęła się w listopadzie 2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 679 tys. euro, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie ponad 600 tys. euro.

Projekt zakłada zwiększenie liczby patroli i ich aktywności w strefie granicznej, wzmocnienie zdolności operacyjnych patroli mieszanych, a także wymianę wiedzy i pogłębianie integracji między funkcjonariuszami z obu krajów. Objął również zakup sześciu samochodów patrolowych i sprzętu radiowego. 

Na polsko-niemieckim pograniczu funkcjonują obecnie trzy Wspólne Polsko-Niemieckie Palcówki służb granicznych - w Świecku, po niemieckiej stronie w Ludwigsdorfie niedaleko Zgorzelca i w niemieckim Pomellen w rejonie Szczecina.

Ponadto w Świecku od 2007 r. działa Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Jego zdaniem jest koordynacja wspólnych działań służb obu krajów oraz szybka wymiana informacji niezbędnych do zwalczania przestępczości transgranicznej.

 

do góry