Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zatrzymani cudzoziemcy opuszczą nasz kraj - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani cudzoziemcy opuszczą nasz kraj

Joanna Konieczniak
12.08.2019

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pełniąc służbę podczas minionego weekendu wylegitymowali 1 348 osób w tym 1075 cudzoziemców. Dodatkowo zatrzymali i ujęli 35 cudzoziemców oraz wydali 17 decyzji o zobowiązaniu, na podstawie których muszą oni wyjechać z Polski. Nałożyli również na obcokrajowców 15 mandatów karnych za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom oraz za inne wykroczenia.

Kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w tym okresie skupiły się przede wszystkim na zapobieganiu i zwalczaniu nielegalnej migracji. Funkcjonariusze czuwali również nad bezpieczeństwem mieszkańców województwa lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W trakcie wakacyjnego weekendu ujawnili i zatrzymali 35 cudzoziemców, którzy złamali prawo. Największą 22 osobową grupę stanowili obywatele Ukrainy, którzy przebywali na terytorium naszego kraju nie mając odpowiednich dokumentów pobytowych. Ponadto trzech  z zatrzymanych Ukraińców pracowało w Polsce nielegalnie, jeden był poszukiwany na podstawie listu gończego, a kolejnych dwóch wyłudziło w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym wizę z prawem do pracy by wjechać na terytorium państw Schengen.  

Kolejnych 12 cudzoziemców (5 obywateli Rosji, 1 obywatela Chin, 1 obywatela Libanu, 2 obywateli Syrii, 1 obywatela Indii, 1 obywatela Korei Południowej oraz 1 obywatela Ghany) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Ponadto zatrzymano obywatela Białorusi, który pracował bez wymaganych dokumentów. 

Dodatkowo w trakcie minonego weekendu na lotniskach na lotniskach we Wrocławiu-Strachowicach, Poznaniu-Ławicy i Zielonej Górze-Babimoście funkcjonariusze SG odprawili 31 817.

do góry