Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pracowali niezgodnie z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali niezgodnie z przepisami

Joanna Konieczniak
10.04.2019

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Tuplic zatrzymali w Lubsku 5 obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce niezgodnie z przepisami. Również praca, dla której przyjechali do Polski świadczona była niezgodnie z prawem.

4 kwietnia na terenie budowy w Lubsku oraz 9 kwietnia w jednej z firm, która zajmuje się produkcją żywności również w Lubsku, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach,  zatrzymali pracujących tam 5 ob. Ukrainy.

Jak ustalono w trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemcy przebywali na terytorium naszego kraju niezgodnie z deklarowanym celem wjazdu i pobytu.

Dodatkowo  w czasie prowadzonych czynności  funkcjonariusze  potwierdzili,  że cudzoziemcy ci nie posiadali zezwoleń na pracę ani umów potwierdzających ich legalne zatrudnienie. Z uwagi na to wszczęta została kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w tych podmiotach. Zatrzymani obywatele Ukrainy w wieku 36-57 lat z uwagi na naruszenie polskich przepisów otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni z jednoczesnym półrocznym zakazem wjazdu do naszego kraju oraz innych państw strefy Schengen.

Zatrudniającym cudzoziemców nierzetelnym pracodawcom grozi  kara grzywny do 30 tys. zł.

do góry