Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział SG prowadzi efektywne działania zapobiegające nielegalnej migracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadodrzański Oddział SG prowadzi efektywne działania zapobiegające nielegalnej migracji

Joanna Konieczniak
07.02.2019

Od początku lutego funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku podjętych działań skierowanych na zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji zatrzymali 65 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce prawo.

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG realizowali w tym tygodniu działania związane między innymi z zapobieganiem i zwalczaniem nielegalnej migracji a także czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. W trakcie tych sześciu dni ujawnili i zatrzymali 65 cudzoziemców, którzy złamali prawo. Największą 29 osobową grupę stanowili obywatele Ukrainy, którzy przebywali na terytorium naszego kraju nie mając odpowiednich dokumentów pobytowych. Ponadto jeden z zatrzymanych Ukraińców wykorzystywał posiadaną wizę z prawem do pracy niezgodnie z przeznaczeniem a 4 kolejnych przekroczyło granicę państwową wbrew przepisom.  

Wśród cudzoziemców zatrzymanych przez funkcjonariuszy NoOSG było również 13 obywateli Rosji, 5 obywateli Turcji, 3 obywatel Mołdawii, 2 obywateli Gruzji, Białorusin  oraz Hindus, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Ujawniono również dwóch obywateli Syrii, 2 obywateli Indii oraz 1 obywatela Afganistanu, którzy niezgodnie z prawem przekroczyli granicę z Niemiec.  

Cudzoziemcy na mocy decyzji administracyjnych zostali zobligowani do opuszczenia terytorium RP oraz otrzymali zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen. Ponadto tych cudzoziemców, którzy nielegalne przekroczyli granicę do Polski ukarano mandatem karnym. 

do góry