Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 34 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

34 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju

Rafał Potocki
09.08.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu oraz zatrudnienia przeprowadzonych w przeciągu ostatnich trzech dni przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 34 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy.

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia stwierdzono, że 2 obywateli Ukrainy pracowało nielegalnie. Mężczyźni zostali zatrzymani. Wobec obywateli Ukrainy wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązań cudzoziemców do powrotu. Odpowiedzialność poniosą również pracodawcy, którzy nielegalnie zatrudniali cudzoziemców. Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grozi im kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 4 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione, a cudzoziemcy zobowiązani do opuszczenia naszego kraju

Kolejnych 24 cudzoziemców (7 obywateli Rosji, 6 obywateli Białorusi, 5 obywateli Ukrainy, obywatela Afganistanu, Sri Lanki, Kenii, Armenii, Gruzji oraz Mołdowy) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen lub nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

Funkcjonariusze SG zatrzymali także obywatela Afganistanu, który nie wykonał decyzji zobowiązującej go do powrotu.

4 obywateli Rosji, obywatel Armenii oraz Afganistanu do czasu zakończenia czynności, decyzją sądu przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Pozostali obcokrajowcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Następnych 3 cudzoziemców – 2 obywateli Turcji oraz obywatela Ghany zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że posiadają oni ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

do góry