Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Rafał Potocki
09.08.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku przejęli od strony niemieckiej 4-osobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Czeczeni wcześniej starali się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Zatrzymani Czeczeni, nadużywając procedury uchodźczej nielegalnie przekroczyli granicę, gdyż zgodnie z prawem cudzoziemiec, po złożeniu wniosku o objęcie go ochroną międzynarodową, powinien we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski. Jak ustalono obcokrajowcy próbowali uzyskać ochronę międzynarodową również w Niemczech. Wobec przekazanych cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne mające na celu wydanie decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Do czasu zakończenia postępowań zgodnie z dzisiejszą decyzją Sądu Rejonowego w Słubicach Czeczeni przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

do góry