Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nowy sprzęt pirotechniczny dla Placówki SG w Zielonej Górze – Babimoście - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowy sprzęt pirotechniczny dla Placówki SG w Zielonej Górze – Babimoście

Grzegorz Chodacki
29.12.2015

Pirotechnicy z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście pełniący służbę na lotnisku, do wykonywania zadań z rozpoznania minersko - pirotechnicznego będą mogli wykorzystywać nowe specjalistyczne urządzenia. Dzisiaj, 29 grudnia 2015 r., Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG płk SG Małgorzata Sakaluk przekazała funkcjonariuszom z Zielonej Góry zakupiony sprzęt.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej otrzymał dofinansowanie do projektu „Zakup sprzętu do działań minersko - pirotechnicznych dla Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście”. Całkowita wartość projektu wyniosła 608 505,44 zł; całkowite wydatki kwalifikowalne to 583 578,34 zł, a wartość dofinansowania 496 041,58 zł.

Realizując założenia projektu zakupiony został lekki kombinezon podchodzeniowy z hełmem dla pirotechnika, przenośne urządzenie rentgenowskie umożliwiające zdalne prześwietlanie materiałów i urządzeń wybuchowych i wysięgnik teleskopowy z manipulatorem, umożliwiający operatorowi sprawne podnoszenie podejrzanych ładunków z bezpiecznej odległości. Odbiór sprzętu został poprzedzony cyklem szkoleń dla funkcjonariuszy z PSG w Zielonej Górze – Babimoście z zakresu obsługi i użytkowania.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizowane przedsięwzięcie stanowi Etap III „ Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście związane z rozwojem portu lotniczego”, dotyczący inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową”, ujętej w Indykatywnym Planie inwestycyjnym LRPO. Ww. projekt przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym w Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost oraz dostosowania infrastruktury lotniska do obowiązujących standardów.

FUNDUSZE UNIJNE
do góry