Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Posiedzenie zespołu doradczego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Posiedzenie zespołu doradczego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

23.06.2014

18 czerwca 2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu doradczego ds. rumuńskich Romów koczujących we Wrocławiu. W skład zespołu weszli przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gminy Wrocław, Ambasady Rumunii w Warszawie, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu ds. Cudzoziemców, Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Oddziału NFZ, Kuratorium Oświaty, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz duchowieństwa. Z ramienia Straży Granicznej do zespołu eksperckiego została powołana mjr SG Beata Sareło - Janiak – zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowiach.

18 czerwca 2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu doradczego ds. rumuńskich Romów koczujących we Wrocławiu. 
W skład zespołu weszli przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gminy Wrocław, Ambasady Rumunii w Warszawie, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu ds. Cudzoziemców, Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Oddziału NFZ, Kuratorium Oświaty, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz duchowieństwa. Z ramienia Straży Granicznej do zespołu eksperckiego została powołana mjr SG Beata Sareło - Janiak – zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowiach.
Zespół powstał celu poszukiwania rozwiązań w ramach obowiązującego w Polsce prawa, które przyczynią się do poprawy sytuacji związanej z pobytem rumuńskich Romów we Wrocławiu. Na spotkaniu zostały omówione działania poszczególnych instytucji, m.in. trwające postępowanie sądowe o eksmisję, patrole Policji i Straży Miejskiej, a także pomocy w zarejestrowaniu pobytu czy udzielaniu świadczeń medycznych.
do góry