Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pracodawca zatrudniał Hindusów „na czarno” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracodawca zatrudniał Hindusów „na czarno”

Paweł Biskupik
17.03.2023

Decyzje o zobowiązaniu do powrotu dla cudzoziemców, a także wysoka kara grzywny grożąca nierzetelnemu pracodawcy zatrudniającemu pracowników z Indii bez podpisania z nimi umów o pracę oraz uzyskania stosownych zezwoleń, to konsekwencje kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Legnicy.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Legnicy w marcu br. po uzyskaniu informacji o możliwości nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców wszczęli kontrolę w jednej z firm budowlanych działającej na terenie Legnicy. W wyniku kontroli, po przeanalizowaniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem cudzoziemców funkcjonariusze SG stwierdzili, że dwóch obywateli Indii wykonywało pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. bez wymaganego zezwolenia na pracę.

Cudzoziemcy oświadczyli, że wykonują w tym przedsiębiorstwie powierzoną im pracę bez pisemnych umów, a także że nie mają zezwoleń na wykonywanie pracy. W związku z tym, cudzoziemcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do pomieszczeń służbowych Placówki SG w Legnicy.  

Z uwagi na nielegalną pracę wobec dwóch obywateli Indii Komendant Placówki Straży Granicznej w Legnicy wydał decyzje, na podstawie których będą musieli wyjechać z Polski. Ponadto za nielegalną pracę Hindusi zostali ukarani mandatami karnymi po 200 zł każdy. Natomiast pracodawcy, który nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku zgodnego z prawem zatrudnienia pracowników, grozi wysoka kara grzywny.

do góry