Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Rosjanie przekazani z Francji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rosjanie przekazani z Francji

Paweł Biskupik
09.03.2023

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki we Wrocławiu-Strachowicach prowadzili czynności administracyjne wobec przekazanych z Francji 11 obywateli Rosji. Cudzoziemcy pomimo złożonych w Polsce wniosków o tymczasowy pobyt lub udzielenie ochrony międzynarodowej, wbrew przepisom udali się do Francji.

We wtorek 7 marca funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach przyjęli w ramach readmisji od strony francuskiej 11 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy na terenie Francji przebywali nielegalnie. W trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców w naszym kraju, funkcjonariusze ustalili, że nie posiadają oni ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu w Polsce.

Czeczeni do Polski wjechali w 2022 roku przez przejście graniczne w Terespolu, gdzie złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. Cudzoziemcy jednak w planach od samego początku mieli zamiar przedostania się na teren Europy Zachodniej. Pięciu obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego nie czkając na rozstrzygnięcie ich wniosków, bez wymaganych dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy, nielegalnie przedostało się przez Niemcy do Francji. Kolejnych pięciu Czeczenów po umorzeniu postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy również zdecydowało o wyjeździe do Francji. Bezpośrednio po przekazaniu z Francji oświadczyli oni jednak o chęci ponownego ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju.

Wszyscy wymienieni cudzoziemcy, z uwagi na trwającą procedurę o nadanie statusu uchodźcy, jak również z powodu oświadczenia o chęci ponownego ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce, zostali po zakończeniu czynności zwolnieni.

Natomiast wobec jednego obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej, któremu anulowano wydaną ze względów humanitarnych polską kartę pobytu, funkcjonariusze SG wydali decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

do góry