Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nielegalna migracja na granicy polsko–niemieckiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalna migracja na granicy polsko–niemieckiej

Joanna Konieczniak
27.09.2022

Funkcjonariusz z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży zatrzymali w minionym tygodniu 24 cudzoziemców bez prawa pobytu w Polsce oraz 6 pomocników niezgodnego z prawem przekraczania granicy państwowej. 7 cudzoziemców zatrzymano na Dolnym Śląsku, natomiast kolejnych 17 na terenie województwa lubuskiego.

17.09.2022 r. funkcjonariusze PSG w Zielonej Górze-Babimoście zatrzymali w Gubinie obywatel Ukrainy, który w samochodzie przewoził 5 obywateli Syrii (posiadali paszporty, a w nich wizy rosyjskie). Cudzoziemcy zeznali, że do Polski przedostali się z Białorusi. Kierowcę zatrzymano za pomocnictwo, a pasażerów za pgpwp z Białorusi do Polski i usiłowanie pgpwp z Polski do Niemiec. Obywatele Syrii przesłuchani zostali w charakterze podejrzanych i usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na niezgodnym z prawem przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom w porozumieniu z innymi osobami. Syryjczycy przyznali się do stawianych im zarzutów, złożyli wyjaśnienia i dobrowolnie poddali się karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata próby. Komendant PSG  w Zielonej Górze-Babimoście, wszczął postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Natomiast obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty pomocnictwa w popełnieniu tego przestępstwa. Przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia i dobrowolnie poddał się karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata próby.

18.09.2022 r. funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu na jednej z dróg prowadzących do Niemiec zatrzymali 3 obywateli Jemenu (posiadali paszporty z zamieszonymi rosyjskimi wizami), którzy jako pasażerowie samochodu osobowego usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę polsko-niemiecką. Ponadto za pomocnictwo zatrzymano kierowcę pojazdu, obywatela Kirgistanu posiadający litewska kartę pobytu. 43-letni Kirgiz oświadczył, że cudzoziemców zabrał z okolic Białegostoku z zamiarem przewiezienia ich do Niemiec. Mężczyzna zatrzymany został za udzielenie pomocy w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom, a następnie dobrowolnie poddał się karze grzywny wynoszącej 2 tysiące złotych. Obywatele Jemenu oświadczyli, że ze swojego kraju przylecieli do Rosji na podstawie wiz, kolejno dotarli na Białoruś, a następnie w nieznanym im miejscu przekroczyli granicę do UE. Przesiadając się dwukrotnie, starali się dotrzeć do Niemiec.

19.09.2022 r. funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki  w Świecku,  kilkaset metrów przed granicą z Niemcami, zatrzymali podróżujących samochodem osobowym 6 obywateli Iraku. Kierowcą auta był 27-letni obywatel Gruzji. Obywatele Iraku, którzy z nim podróżowali oświadczyli, że jadą do Niemiec. Podczas kontroli okazało się, że cudzoziemcy ci przebywają w Polsce nielegalnie. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił im udzielania ochrony międzynarodowej w Polsce. Obywatele Iraku do Polski dostali się w marcu tego roku nielegalnie z terenu Białorusi w bliżej nieustalonym miejscu. Podczas przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że cudzoziemcy nie posiadają dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy. Kierowca oświadczył, że samochód którym przewoził cudzoziemców pożyczył od znajomego i miał ich zawieźć z Warszawy do Gdańska. Cała grupa została zatrzymana. Obywatel Gruzji zatrzymany został za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. Sąd Rejonowy w Słubicach postanowił zastosować wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec obywateli Iraku wszczęte zostało postępowanie w sprawie zobowiązania ich do opuszczenia strefy Schengen.

21.09.2020 r. funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko- Niemieckiej Placówki w Świecku w rejonie mostu granicznego w Słubicach skierowali do kontroli samochód osobowy, którego kierowcą okazał się 29-letni obywatel Azerbejdżanu. Razem z nim podróżowało 2 obywateli Turcji w wieku 19 i 25 lat. Funkcjonariusze ustalili, że obywatele Turcji nie posiadają dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP oraz do przekraczania granicy państwowej, a kierujący pojazdem figuruje w wykazie cudzoziemców, których pobyt w naszym kraju jest niepożądany. Obywatele Turcji zatrzymani zostali za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec bez wymaganych dokumentów we współdziałaniu z innymi osobami, natomiast obywatel Azerbejdżanu za udzielenie pomocy w popełnieniu tego przestępstwa. Obywatele Turcji przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze 2 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok próby. Dodatkowo umieszczeni zostali w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców z uwagi na prowadzone wobec nich postępowanie w sprawie zobowiązani ich do wyjazdu z Polski. Kierujący pojazdem obywatel Azerbejdżanu przyznał się do zarzucanych czynów i na podstawie postanowienia sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

24.09.2022 r. funkcjonariusze z Placówki w Świecku wylegitymowali 3 obywateli Syrii oraz obywatela Egiptu. Mężczyźni w wieku 24-43 lat posiadali przy sobie paszporty wraz z rosyjskimi wizami, nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski i w związku z tym zostali zatrzymani. Wobec cudzoziemców wszczęte zostały postępowania mające na celu zobowiązanie ich do wyjazdu z Polski. Wobec Syryjczyków zastosowano środki alternatywne do detencji, natomiast obywatel Egiptu, na mocy postanowienia sądu, umieszczany został w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

25.09.2022 r. funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu na drodze prowadzącej do Niemiec zatrzymali 26-letniego obywatela Ukrainy, który autem osobowym zamierzał przewieźć przez granice do Niemiec 2 obywateli Algierii, obywatela Syrii oraz cudzoziemca podającego się za obywatela Egiptu (bez dokumentów). Obywatel Ukrainy oświadczył, iż cudzoziemców odebrał w rejonie litewskiej granicy i zamierzał dowieźć ich do Niemiec. Ukrainiec usłyszał zarzut pomocnictwa w popełnieniu przestępstwa określonego w art. 264 kk. Przyznał się do przedstawionych zarzutów i dobrowolnie poddał się karze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat. Orzeczono również o przepadku osiągniętej korzyści majątkowej w wysokości 6 800  dolarów, obciążenie kosztami i opłatami sądowymi. Wobec pozostałych cudzoziemców trwają dalsze czynności z udziałem tłumacza.

 

do góry