Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zapobiegamy nielegalnej migracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zapobiegamy nielegalnej migracji

Joanna Konieczniak
08.08.2022

Od początku sierpnia funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili i zatrzymali 66 cudzoziemców bez prawa pobytu w Polsce. Za pomocnictwo w niezgodnym z prawem przekraczaniu granicy państwowej zatrzymano dwóch Gruzinów i Białorusina.

Podczas pierwszych siedmiu dni sierpnia funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali za nielegalny pobyt w Polsce oraz za usiłowanie niezgodnego z prawem przekroczenia granicy państwowej obywatela Turcji, obywatela Jemenu, obywatela Senegalu, obywatela Kamerunu, oraz obywatela Gruzji.

Zatrzymano także 7 obywateli Tadżykistanu bez prawa pobytu w Polsce. Cudzoziemcy przy pomocy dwóch Gruzinów usiłowali na Dolnym Śląsku przekroczyć niezgodnie z prawem granicę polsko-niemiecką. Obywatele Gruzji usłyszeli zarzut popełnienia przestępstwa polegającego  na  udzieleniu pomocy w przekroczeniu wbrew przepisom granicy z Litwy do Polski oraz z Polski do Niemiec. Gruzini przyznali się do zarzucanego im czynu i wnieśli o dobrowolne poddanie się karze. Natomiast wobec 7 obywateli Tadżykistanu wszczęte zostało postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemców do wyjazdu z Polski oraz krajów strefy Schengen. Do czasu zakończenia postępowania cudzoziemcy przebywc będą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Do grana zatrzymanych dołączyło także czterech cudzoziemców podających się za obywateli Syrii. Kontrola legalności ich pobytu na terytorium naszego państwa wykazała, że cudzoziemcy nie posiadają przy sobie żadnych dokumentów, na podstawie których można by potwierdzić ich tożsamość i obywatelstwo, a dodatkowo przebywają w Polsce bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu. Ponadto ustalono, że cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze SG wszczęli postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemców  do powrotu.

Za niezgodny z prawem pobyt w Polsce zatrzymano 6 obywateli Białorusi, obywatela Gruzji, obywatela Syrii, 2 obywateli Afganistanu i obywatela Kongo.

Natomiast obywatel Afganistanu, 5 obywateli Syrii, bezpaństwowiec, 2 obywateli Turcji, obywatel Wietnamu i dwóch Ukraińców przekroczyło niezgodnie z prawem granicę do Polski z terytorium Niemiec oraz z terytorium Czech. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie paszportów niezbędnych podczas przekraczania granicy państwowej, jednak z uwagi na posiadane tytuły pobytowe zostali pouczeni o konieczności natychmiastowego powrotu na terytorium państwa, w którym posiadają legalny pobyt.    

Funkcjonariusze SG zatrzymali także dwóch obywateli Gruzji, który podczas kontroli posłużyli się podrobionym gruzińskim prawem jazdy. W jednym z tych dokumentów zamieszczone było zdjęcie posiadającego go cudzoziemca, jednak jego dane personalne na tym dokumencie zostały zupełnie zamienione.  

W tym okresie funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzili również czynności wobec przekazanych z Niemiec w ramach readmisji cudzoziemców. Najwięcej przekazanych z Niemiec cudzoziemców: 9 obywateli Białorusi, 4 obywateli Syrii, 5 obywateli Afganistanu, 3 obywateli Rosji, obywatel Turcji, obywatel Ukrainy przekazanych zostało funkcjonariuszom z Placówki SG w Zgorzelcu. Obywatel Tadżykistanu, obywatel Azerbejdżanu oraz obywatel Gruzji przekazani zostali przez służby niemieckie funkcjonariuszom SG ze Świecka natomiast obywatela Gruzji niemiecka policja przekazała funkcjonariuszom z Placówki SG w Tuplicach.  

do góry