Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Skuteczna kontrola legalności zatrudnienia w firmie z branży przetwórstwa mięsnego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczna kontrola legalności zatrudnienia w firmie z branży przetwórstwa mięsnego

Joanna Konieczniak
13.01.2022

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Zielonej Góry przeprowadzili wczoraj kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w firmie zajmującej się przetwórstwem mięsnym. Ujawnili tam 9 cudzoziemców, którzy pracę wykonywali z naruszeniem polskich przepisów.

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium naszego kraju to jedno z ważniejszych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kontrole te mają na celu ujawnienie nierzetelnych pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców niezgodnie z przepisami. Taka kontrola została przeprowadzona przez Straż Graniczną w powiecie wolsztyńskim. Funkcjonariusze stwierdzili tam szereg naruszeń.

Kontrola przeprowadzona został w środę 12 stycznia w firmie zajmującej się przetwórstwem mięsnym. Funkcjonariusze z Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście skontrolowali dokumenty cudzoziemców, którzy tam pracowali. Okazało się, że 7 obywateli Turcji, obywatel Gruzji oraz obywatel Azerbejdżanu nie posiadają wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Po przeprowadzonej kontroli ośmiu z nich zostało zatrzymanych, natomiast obywatel Turcji, który posiadał niemiecki tytuł pobytowy został pouczony o obowiązku natychmiastowego opuszczenia Polski i udania się na terytorium Niemiec.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście cofnął cudzoziemcom posiadane wizy oraz zobowiązał do wyjazdu z Polski. W decyzjach orzeczono także o zakazie ponownego wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili w ubiegłym roku 253 kontrole legalności pobytu. W trakcie 248 z nich funkcjonariusze ujawnili, że aż 606 obcokrajowców wykonuje pracę z naruszeniem przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

 

  • Straż Graniczna
    Straż Graniczna
do góry