Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zatrzymano 13 obywateli Iraku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 13 obywateli Iraku

Joanna Konieczniak
08.10.2021

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach tylko wczoraj zatrzymali 13 obywateli Iraku, którzy w Polsce przebywali nielegalnie, dodatkowo niezgodnie z przepisami zamierzali przekroczyć granicę by dostać się do Niemiec.

7 października funkcjonariusze z  Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, podczas realizacji zadań mających na celi zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracja zatrzymali 13 obywateli Iraku, którzy usiłowali wbrew przepisom przekroczyć granicę państwową by dostać się do Niemiec.

Pierwsza grupa zatrzymana została po informacji policjantów z Lubska. W miejscowości Marianka, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali podróżujących pieszo 8 obywateli Iraku (3 dorosłe osoby oraz 5 dzieci). Cudzoziemcy zmierzali w stronę granicy z Niemcami. Z uwagi na usiłowanie przekroczenia granicy państwowej w porozumieniu z innymi osobami oraz z uwagi na to, że cudzoziemcy przebywali na terytorium naszego kraju bez dokumentów uprawniających ich do zgodnego z prawem wjazdu i pobytu zostali zatrzymani. Cudzoziemcy nie chcieli złożyć wniosków o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju. 

Komendant PSG w Tuplicach wszczął wobec cudzoziemców postępowanie administracyjne, mające na celu wydanie Irakijczykom decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Do czasu wydania decyzji paszporty cudzoziemców pozostaną w depozycie Straży Granicznej, a wobec cudzoziemców postanowiono, że mają się zgłaszać we wskazanych terminach do Placówki Straży Granicznej w Tuplicach.

Tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej z Tuplic zatrzymali w okolicy Łęknicy kolejnych 5 obywateli Iraku. Mężczyźni w wieku 18-29 lat podróżowali autem osobowym, którego kierowcą był 26-letni obywatel Ukrainy. Obywatele Iraku nie posiadali przy sobie paszportów, ponieważ dzień wcześniej dokumenty te zostały zdeponowane w PSG w Kaliszu. Cudzoziemcy zostali wówczas poinformowani, że mają obowiązek zgłaszania się do kaliskiej jednostki Straży Granicznej w cotygodniowych dostępach i nie mogą przekroczyć granicy.

Cudzoziemcy, z uwagi na to, iż wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami usiłowali przekroczyć granicę z Polski do Niemiec wbrew obowiązującym przepisom, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów zostali zatrzymani. Ponadto obywatele Iraku nie wywiązali się z obowiązków określonych w postanowieniach o zastosowaniu wobec nich środków alternatywnych. Z uwagi na to do sądu skierowane zostały wnioski o umieszczeniu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku.

  • obywatele Iraku
    obywatele Iraku
do góry