Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 39 osób w rękach funkcjonariuszy NoOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

39 osób w rękach funkcjonariuszy NoOSG

Joanna Konieczniak
22.02.2021

33 cudzoziemców oraz 6 Polaków ujawnili i zatrzymali funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas weekendowych służb.

Funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzili podczas weekendu kontrole, które pozwoliły ujawnić i zatrzymać 39 osób. Wśród nich znalazło się 33 cudzoziemców oraz 6 Polaków. 

Kontrole realizowane przez funkcjonariuszy z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego miały na celu zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji oraz wykrywanie sprawców przestępstw i wykroczeń.

W trakcie prowadzonych kontroli z uwagi na przeterminowany pobyt na terytorium państw Schengen zatrzymano 8 obywateli Ukrainy i obywatela Mołdawii. Za przekroczenie granicy państwowej niezgodnie z przepisami zatrzymano obywatela Ukrainy. 

Do grona zatrzymanych cudzoziemców dołączyło także 16 obywateli Ukrainy oraz 6 Mołdawian, których cel pobytu w Polsce był inny od tego jaki deklarowali podczas przyjazdu do Polski. Z dokumentów jakie posiadali przy sobie wynikało, że podstawowym celem wjazdu do Polski miało być zatrudnienie u polskiego pracodawcy. Jednakże cudzoziemcy mieli w planach zatrudnić się w innych krajach Unii Europejskiej. Najwięcej cudzoziemców łamiących warunki wjazdu i pobytu zatrzymanych zostało przez funkcjonariuszy SG ze Zgorzelca. To tam zatrzymano 6 obywateli Ukrainy oraz 6 obywateli Mołdawii. Sześciu kolejnych obywateli Ukrainy zatrzymanych zostało przez funkcjonariuszy SG z Tuplic oraz po dwóch przez funkcjonariuszy SG z Kłodzka i Legnicy.

Natomiast w niedzielę we Wrocławiu funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na terenie Dworca Głównego PKP 30-letniego obywatela Autonomii Palestyńskiej. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie a jedyny dokument jaki przy sobie posiadał to wydana w Jordanii legitymacja lekarska z danymi cudzoziemca. Cudzoziemiec, jak wyjaśnił funkcjonariuszom udawał się do Zgorzelca by następnie wyjechać do Niemiec. Mężczyzna został zatrzymany z uwagi na okoliczności uzasadniające wydanie decyzji, na podstawie której będzie musiał wyjechać z Polski.   

Ponadto funkcjonariusze z tej placówki zatrzymali w sobotę 42-letniego obywatela Ukrainy, którego dane wpisane zostały do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Wpis został umieszczony z uwagi na skazanie cudzoziemca prawomocnym wyrokiem sądu za przekroczenie granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom. Cudzoziemiec został skazany na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 1 roku. Cudzoziemiec otrzymał decyzję, na podstawie której będzie musiał opuścić Polskę.  

Kolejny cudzoziemiec naruszający polskie prawo zatrzymany został przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Legnicy. Klika kilometrów od granicy funkcjonariusze SG wytypowali i zatrzymali do kontroli auto osobowe na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Autem tym podróżował obywatel Rumunii, który posiadał przy sobie podrobiony na wzór oryginalnego rumuński dowód osobisty oraz podrobione rumuńskie prawo jazdy. Mężczyzna został zatrzymany i teraz odpowie za popełnione przestępstwo.

Kolejne dwie osoby – obywatel Hiszpanii i obywatel naszego kraju ujawnieni zostali za naruszenie zasad obowiązkowej kwarantanny. Osoby te ukarane zostały mandatami karnymi a ich dane przekazano sanepidowi. 

Ponadto podczas weekendu funkcjonariusze NoOSG zatrzymali 5 Polaków. Trzech z nich poszukiwanych było przez wymiar sprawiedliwości i organy ścigania za kradzieże i przywłaszczenie cudzego mienia oraz uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Jeden z nich wpłacił zaległą karę grzywny i został zwolniony. Natomiast dwaj pozostali trafili do zakładu karnego na 50 i 94 dni.

Kolejny z zatrzymanych Polaków trafił w ręce polsko-niemieckiego patrolu ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku, ponieważ posiadał przy sobie amfetaminę. Za to przestępstwo ukarany został wysoką karą grzywny. Zatrzymano także mieszkańca Dolnego Śląska, który był w posiadaniu papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

 

do góry