Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zmiana na stanowisku zastępcy Komendanta NoOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiana na stanowisku zastępcy Komendanta NoOSG

Joanna Konieczniak
18.02.2021

18 lutego w Krośnie Odrzańskim odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Zastępcy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Nowym zastępcą Komendanta NoOSG odpowiedzialnym za sprawy logistyczne został ppłk SG Jarosław Siergiej.

Kpt. SG Małgorzata Węglarska –Przepióra, która do tej pory odpowiedzialna była jako zastępca Komendanta NoOSG za sprawy logistyczne odeszła na emeryturę. Jej pożegnania dokonała gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska - Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Podczas uroczystości, w której uczestniczył Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski, Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG płk SG Zbigniew Bartnicki, Zastępca Komendanta Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG płk SG Iwona ŁATUNOWICZ oraz kadra kierownicza - kpt. SG Małgorzata Węglarska-Przepióra w uroczysty sposób pożegnała się ze sztandarem Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Podczas uroczystego spotkania gen. bryg SG Wioleta Gorzkowska podziękowała odchodzącej na emeryturę Pani Komendant  za służbę w Nadodrzańskim Oddziale SG, za profesjonalne i sumienne wywiązywanie się z obowiązków służbowych. „ W sposób szczególny chcę Ci droga Małgorzato podziękować za lata naszej wspólnej dotychczasowej służby, lata wzmożonego wysiłku włożonego w modernizację, rozwój i unowocześnienie Straży Granicznej (…). Życzę Ci realizacji planów, radości, szczęścia i wszelkiej pomyślności” - zakończyła Pani Generał.

Nowemu następcy Pani Generał życzyła wiele satysfakcji, codziennych sukcesów i spełniania wszystkich zamierzeń. „Życzę Panu wytrwałości, zapału i energii,  przed nami ogromne wyzwania związane z wdrożeniem i realizacją nowych przedsięwzięć. Życzę Panu powodzenia na nowym stanowisku”.

Do podziękowań dołączył się także Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG „Dziękujemy Pani Komendant za dotychczasową współpracę, dałaś się poznać jako osoba niezwykle zdeterminowana, obowiązkowa i bardzo kompetentna, nie stroniąca od trudnych wyzwań. Kończy się etap życia zawodowego w Straży Granicznej i zaczyna się dla Ciebie nowy etap w Twoim życiu. Życzę Tobie wszystkiego dobrego, zdrowia, wytrwałości, pasji i radości” (…)

Kpt. SG Małgorzata WĘGLARSKA-PRZEPIÓRA związana ze Strażą Graniczną była od 2003 roku. Służbę rozpoczęła w Wydziale Techniki Specjalnej Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG. W pionie logistycznym zajmowała stanowisko od referenta aż do zastępcy naczelnika Wydziału Infrastruktury Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG. W 2017 roku oddelegowana została do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gdzie powierzono jej pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG. Od początku lutego 2018 roku  kpt. SG Małgorzata Węglarska-Przepióra była Zastępcą Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG odpowiedzialną za sprawy logistyczne.

Ppłk SG Jarosław SIERGIEJ z mundurem związany jest od 1998 roku. Początkowo z Wojskiem Polskim a następnie od 2003 roku ze Strażą Graniczną. Najpierw służbę pełnił w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie a następnie w Wydziale Transportu oraz Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego gdzie zajmował stanowisko naczelnika wydziału.

Ppłk SG Jarosław SIERGIEJ jest absolwentem Wojskowej Akademii  Technicznej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie Logistyka w bezpieczeństwie kraju. W 2019 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Za nienaganną służbą otrzymał Brązowy i Srebrny medal za zasługi dla Straży Granicznej, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Odznakę Straży Granicznej.

 

do góry