Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Joanna Konieczniak
15.10.2020

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach przyjęli od strony francuskiej 6 obywateli Rosji. Cudzoziemcy rok wcześniej starali się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Rodzice oraz czworo dzieci przyleciało wczoraj na wrocławskie lotnisku we Wrocławia-Strachowic z Francji. Obywatele Rosji zostali tam zatrzymani za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zostali zgodnie z przepisami przekazani przez służby francuskie do naszego kraju.

Jak ustalili funkcjonariusze SG z placówki we Wrocławiu-Strachowicach cudzoziemcy w lipcu 2019 roku złożyli w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił im nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej. Cudzoziemcy odwołali się od tej decyzji do Rady do Spraw Uchodźców, a następnie wyjechali do Francji.

Podczas składania wniosków cudzoziemcom wydane zostały Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, które ważne są do połowy listopada tego roku. Legalizują one pobyt w naszym kraju, jednak nie uprawniają do przekraczania granicy. Cudzoziemcy otrzymali od funkcjonariuszy SG posiłek. Obywatele Rosji mieli środki finansowe na koncie bankowym. Oświadczyli, że nie potrzebują żadnej pomocy od funkcjonariuszy SG. Zostali zwolnieni, a następnie odwiezieni na Dworzec Główny we Wrocławiu, skąd mieli odjechać do ośrodka dla cudzoziemców.

do góry