Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie w Polsce

Joanna Konieczniak
09.10.2019

21 nielegalnie pracujących cudzoziemców ujawnili podczas kontroli legalności zatrudnienia funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Za zatrudnienie cudzoziemców niezgodnie z przepisami odpowiedzą również pracodawcy.

Funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG prowadzili w trakcie kilku minionych dni czynności kontrolne w wytypowanych firmach zatrudniających cudzoziemców. W wyniku kontroli funkcjonariusze stwierdzili nieprawidłowości w zakresie powierzenia wykonywania i wykonywania pracy przez 21 cudzoziemców, w większości obywateli Ukrainy. Nielegalnie zatrudnieni obcokrajowy pracowali w branżach budowlanych i gastronomicznych bez wymaganych zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz bez wymaganych umów.

Wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje nakazujące opuszczenie Polski z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium całej strefy Schengen. Sankcje dotkną również niesumiennych pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców. Za niezgodne z prawem powierzanie pracy grozi im grzywna do 30 tys. złotych.

Od początku 2019 roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 619 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, w trakcie których stwierdzili, że 466 obcokrajowców pracowało niezgodnie z polskimi przepisami.

do góry