Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Polsko-niemiecka wymiana funkcjonariuszy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Polsko-niemiecka wymiana funkcjonariuszy

Joanna Konieczniak
08.10.2019

7 października wspólną służbę z funkcjonariuszami polskiej Straży Granicznej rozpoczął funkcjonariusz niemieckiej Policji Federalnej. To już druga wymiana funkcjonariuszy realizowana w ramach trwającego od listopada ubiegłego roku projektu wsparcia finansowego Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek ze Środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na kolejny dziesięciodniowy staż w Tuplicach przyjechał funkcjonariusz niemieckiej Policji  ze Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Świecku. Razem z tuplickimi pogranicznikami będzie uczestniczyć we wspólnych patrolach i działaniach kontrolnych. Dzięki takiej wymianie będzie miał możliwość zaznajomienia się z codzienną działalnością Straży Granicznej. Ważnym celem 10 – dniowej praktyki jest również podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy biorących udział w wymianie.  

1 listopada 2018 r. uruchomiony został projekt w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund – ISF). W przedsięwzięciu, poza seminariami mającymi na celu pogłębienie zaufania wśród funkcjonariuszy wspólnych polsko-niemieckich patroli, wskazano również zwiększenie liczby patroli w strefie granicznej, wzmocnienie efektywności patroli mieszanych oraz zwiększenie wiedzy na temat przestępczości oraz nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej.

Polsko-niemiecka współpraca w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek daje możliwość zwalczania przestępczości transgranicznej przy najlepszym wykorzystaniu sił i środków, a także sprzyja zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa ludności na terenach przygranicznych. Organizowanie wspólnych patroli w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek podniosło efektywność działania obu służb oraz dało możliwość wczesnego ujawniania przestępstw i wykroczeń.

do góry