Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Skuteczne kontrole legalności zatrudnienia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczne kontrole legalności zatrudnienia

Joanna Konieczniak
13.08.2019

Zweryfikowano dokumenty 14 832 zatrudnionych cudzoziemców na ternie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, stwierdzono 948 przypadków powierzenia nielegalnej pracy – to efekt kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzonych w I półroczu 2019 roku przez funkcjonariuszy z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG od początku 2019 roku zakończyli 380 kontroli  wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzenia wykonywania im pracy. Funkcjonariusze SG szczegółowo sprawdzali dokumentację związaną z powierzeniem pracy 14 832 cudzoziemcom. 353 kontrole wykazały, że 948 cudzoziemców pracowało bez zezwoleń na pracę i bez wymaganych umów cywilnoprawnych.

W związku z naruszeniem przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 149 cudzoziemców otrzymało decyzje na podstawie których musieli wyjechać z Polski.

Natomiast wobec nierzetelnych pracodawców skierowane zostały wnioski do sądu o ukaranie. 

Tylko w pierwszych dniach sierpnia funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wszczęli już 24 kontrole  wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzenia wykonywania im pracy.

do góry