Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Święto Straży Granicznej i 10. rocznica utworzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto Straży Granicznej i 10. rocznica utworzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Joanna Konieczniak
31.05.2019

31 maja funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim uroczyście obchodzili 28. rocznicę powołania Straży Granicznej oraz 10. rocznicę powstania Nadodrzańskiego Oddziału.

 W tym dniu uroczystą mszę świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Kościele Św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim odprawił ks. proboszcz kanonik Zbigniew Samociak oraz Kapelan Garnizonu Krosno Odrzańskie ks. ppłk Jan Zapotoczny.

 

Po jej zakończeniu poczet sztandarowy, kompania honorowa wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Poznania oraz pododdziały funkcjonariuszy uroczyście przemaszerowały ulicami Krosna Odrzańskiego na plac Komendy Nadodrzańskiego Oddziału SG gdzie podniesiono flagę państwową i odegrano hymn państwowy. Mazurka Dąbrowskiego.

 

Gospodarzem uroczystości był Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen bryg. SG Wojciech Skowronek, który przywitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie „(…) mam honor i zaszczyt powitać państwa dziękując za przyjęcia zaproszenia do wspólnego świętowania z funkcjonariuszami i pracownikami Nadodrzańskiego Oddziału w dzisiejszej uroczystości z okazji 28. rocznicy powołania Straży Granicznej oraz 10. rocznicy utworzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej” (…). 

 

Z okazji Święta Straży Granicznej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej awansowano na wyższe stopnie służbowe:

- 13 oficerów

- 48 chorążych

- 47 podoficerów.

- 27 funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkolenie w zakresie Szkoły Chorążych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, odebrało akty mianowania na stopień młodszego chorążego SG.

Medalem za „Za Długoletnią Służbę” odznaczonych zostało 5 funkcjonariuszy, Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej” wyróżniono 10 osób a Odznaką Straży Granicznej 11 funkcjonariuszy .

Ponadto wyróżnieni funkcjonariusze i pracownicy otrzymali Pamiątkową Odznakę Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz nagrody rzeczowe.

 

Podczas uroczystego apelu miało miejsce również pożegnanie odchodzącego na emeryturę dotychczasowego Przewodniczącego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej NoOSG mjr. SG Tomasza Deszcza.

W uroczystości, oprócz Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka, jego zastępców, kadry kierowniczej, funkcjonariuszy oraz pracowników NoOSG, udział wzięli także Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak,  Wiceprezydent Miasta Zielona Góra  Dariusz Lesicki oraz Kapelan Garnizonu Krosno Odrzańskie ks. ppłk Jan Zapotoczny a także Proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej  ks. Zbigniew Samociak.  Obecni byli również komendanci i szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, dowódcy wojskowi, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, władz samorządowych, duchowieństwa i innych instytucji i urzędów współpracujących z Nadodrzańskim Oddziałem SG na terenie trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele policji niemieckiej federalnej i landowej oraz policji czeskiej.  

Uroczystość uświetnił okolicznościowy Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod batutą kapelmistrza mjr. Pawła Joksa. 

Z okazji naszego święta na terenie Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbył się także Dzień Otwarty. Już po raz kolejny mieszkańcy Krosna Odrzańskiego i okolic, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych jak również szkół średnich mieli możliwość zapoznać się ze służbą w Straży Granicznej. Funkcjonariusze SG oprowadzali gości po Komendzie Oddziału i demonstrowali sprzęt pirotechniczny, transportowy, sprzęt łączności a także uzbrojenie używane przez Straż Graniczną w codziennej służbie.

Swój sprzęt na specjalnie zorganizowanym stoisku poza funkcjonariuszami Straży Granicznej zaprezentowała krośnieńska Policja, Policja niemiecka i czeska, Lubuski Urząd Celno-Skarbowy oraz Inspekcja Transportu Drogowego a także Lasy Państwowe.

Podczas całego dzisiejszego dnia na teren Komendy Nadodrzańskiego Oddziału zawitało kilkaset osób.

 

 

  

 

do góry