Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 10 obywateli Ukrainy zatrzymanych za nielegalne wykonywanie pracy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

10 obywateli Ukrainy zatrzymanych za nielegalne wykonywanie pracy

Natalia Żabka
09.04.2019

Wczoraj 8 kwietnia br. funkcjonariusze z Placówek SG w Kaliszu, Legnicy i Jeleniej Góry zatrzymali 10 obywateli Ukrainy, którzy wykonywali pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Cudzoziemcy będą musieli opuścić Polskę.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Legnicy zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z firm w powiecie legnickim. Podczas kontroli funkcjonariusze wylegitymowali 5 obywateli Ukrainy, z których 4 pracowało niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Cudzoziemcy nie posiadali stosownych zezwoleń lub oświadczeń powierzenia pracy.

Po przeprowadzeniu przez Państwową Inspekcję Pracy i Placówkę SG w Kaliszu kontroli legalności zatrudnienia stwierdzono, że 5 obywateli Ukrainy wykonywało pracę bez zezwolenia lub oświadczenia o jej powierzeniu. Cudzoziemcy świadczyli pracę na rzecz firmy z powiatu ostrzeszowskiego.

Ponadto do Placówki SG w Jeleniej Górze stawił się obywatel Ukrainy w celu sprawdzenia swojego statusu pobytowego. Funkcjonariusze po dokonaniu sprawdzenia w systemach uzyskali informacje od Państwowej Inspekcji Pracy, iż cudzoziemiec wykonywał nielegalnie pracę w jednej z firm powiatu jeleniogórskiego. Ponadto Wojewoda Warmińsko-Mazurski cofnął cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy.

Komendanci Placówek wydali cudzoziemcom decyzję o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia oraz orzekli zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen.

do góry