Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nielegalny pobyt i niezgodna z przepisami praca powodem zatrzymania - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalny pobyt i niezgodna z przepisami praca powodem zatrzymania

Joanna Konieczniak
11.03.2019

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pełniąc służbę podczas minionego weekendu, wylegitymowali 1 777 osób w tym 1428 cudzoziemców. Dodatkowo zatrzymali i ujęli 30 cudzoziemców oraz wydali 17 decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców, na podstawi których muszą oni wyjechać z Polski. Nałożyli również na obcokrajowców 20 mandatów karnych za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom.

Prowadzone w trakcie weekendowych patroli kontrole legalności pobytu doprowadziły do zatrzymania 30 cudzoziemców. Zatrzymanych zostało 2 obywateli Ukrainy, którzy wyłudzili w konsulacie wizy z prawem do pracy. Zatrzymano również 4 Ukraińców nielegalnie wykonujących pracę. Kolejnych 24 cudzoziemców (12 obywateli Ukrainy, 1 obywatela Białorusi, 1 obywatela Peru, 1 obywatela Chin, 1 obywatela Pakistanu, 1 obywatela Rosji, 3 obywateli Mołdawii, obywateli Gruzji, Wenezueli, Wietnamu oraz Syrii) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.  

do góry