Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Otwarcie projektu w zakresie planowanego wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Otwarcie projektu w zakresie planowanego wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek

Joanna Konieczniak
07.11.2018

W dniu 07.11.2018 r. rozpoczyna się, mający trwać 18 miesięcy, projekt w zakresie planowanego wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Uroczystości związane z otwarciem projektu odbywają się w Świecku w dawnym przejściu granicznym.

W projekcie wskazano 4 główne cele: zwiększenie liczby patroli w strefie granicznej, wzmocnienie zdolności operacyjnych patroli mieszanych, pogłębienie zaufania  wśród funkcjonariuszy patroli,  zwiększenie świadomości sytuacyjnej w zakresie przestępczości oraz nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej.

Wśród głównych działań w ramach projektu na które przeznaczono prawie 679 tyś. Euro (w tym kwota dofinansowania z ISF 611 tyś. Euro) wyróżnić można :

  •  zakup 6 samochodów patrolowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia kontroli
  •  zakup mobilnego sprzętu radiowego
  •   dodatkowe oznakowanie patroli Wspólnych Placówek 
  •  wspólne szkolenia (m. in. językowe, trening bezpiecznej jazdy)
  •  wspólne dwujęzyczne materiały zawierające procedury i akty prawne obu krajów
  •  program krótkoterminowej wymiany funkcjonariuszy między jednostkami obu krajów
  •  wspólny raport sytuacyjny.

Polsko-niemiecka współpraca w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek daje możliwość zwalczania przestępczości transgranicznej przy najlepszym wykorzystaniu sił i środków, dostosowaniu tempa rozwoju a także sprzyja zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa ludności na terenach przygranicznych. Organizowanie wspólnych patroli w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek podniosło efektywność działań obu służb w szczególności poprzez unikanie powtórnych kontroli (po stronie niemieckiej i polskiej), dało możliwość wczesnego ujawniania zjawisk przestępczych oraz lepsze wykorzystywanie umiejętności funkcjonariuszy obu państw w zakresie współpracy transgranicznej, jak również zachowanie kontroli prewencyjnej i gotowości do podjęcia natychmiastowych działań, wspieranie i uzupełnianie działań innych służb w zakresie wykonywania czynności transgranicznych.

Aktualnie zadania w ramach Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki z siedzibą w Świecku realizowane są przez 14 funkcjonariuszy Placówki SG w Świecku oraz 16 funkcjonariuszy BPOLI we Frankfurcie nad Odrą, Wspólna Polsko – Niemiecka Placówka z siedzibą w Ludwigsdorfie  realizuje swoje zadania dzięki 22 funkcjonariuszom z PSG w Zgorzelcu i 24 funkcjonariuszom BPOLI Ludwigsdorf, natomiast we Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówce w Pomellen służbę pełni 21 funkcjonariuszy Inspekcji Policji Federalnej w Pasewalk oraz 18 funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, którzy zostali przygotowani i przeszkoleni do wspólnie pełnionej służby. 

 

do góry