Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Spotkanie służb - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie służb

Rafał Potocki
13.06.2018

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie służb, które wchodzą w obszar bezpieczeństwa związany z odpadami. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG płk SG Tomasz Michalski

Posiedzenie zostało zorganizowane po spotkaniu Premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami, które odbyło się 11 czerwca br. Jednym z głównych tematów były pożary wysypisk i nielegalny wwóz śmieci na teren Polski. Podczas posiedzenia przedstawiciele 10 służb, które wchodzą w obszar bezpieczeństwa związany z odpadami, przedstawili podjęte do tej pory działania oraz proponowane rozwiązania. Służby wypowiadające się na temat składowisk to m.in. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki, Zastępca Komendanta Oddziału płk SG Tomasz Michalski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz oraz Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak. Przygotowywane zmiany legislacyjne mają zapewnić odpowiednie instrumenty, aby móc skutecznie eliminować proceder wwożenia do Polski różnego rodzaju śmieci zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Jak powiedział minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, istnieje potrzeba stworzenia szczelnej zapory dla odpadów już na granicy. Pod płaszczykiem przywozu towarów do recyklingu w sposób niekontrolowany wlewa się do Polski masa niezwykle groźnych śmieci. Po spotkaniu przygotowany zostanie raport o sytuacji w województwie, który przedstawi propozycje rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i operacyjnych dla problemu ze składowiskami śmieci. Zostanie w nim zawarta również  inwentaryzacja miejsc składowania odpadów. Raport zostanie przesłany do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. 

Tekst/zdjęcia LUW

  • fot. Lubuski Urząd Wojewódzki
    fot. Lubuski Urząd Wojewódzki
  • fot. Lubuski Urząd Wojewódzki
    fot. Lubuski Urząd Wojewódzki
do góry