Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nielegalnie pracowali - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie pracowali

Rafał Potocki
11.05.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach w ramach kontroli legalności zatrudnienia, sprawdzili dokumentację dotycząca pracujących na budowie ośmiu cudzoziemców. Jak się okazało siedmiu z nich pracowało nielegalnie.

Zakończona wczoraj (10.05.18 r.) kontrola legalności zatrudnienia wykazała, że 7 obywateli Ukrainy pracowało nielegalnie. Szefem firmy zatrudniającej nielegalnie cudzoziemców był również obywatel Ukrainy. Cudzoziemcy pracowali na budowie na innych warunkach niż określone w oświadczeniu o powierzeniu pracy. W związku z powyższym funkcjonariusze SG skierują wniosek do sądu o ukaranie przedsiębiorcy, któremu za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

do góry