Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Tuplicach -

Nawigacja

PSG w Tuplicach

PSG w Tuplicach

Alicja Winiarska
25.02.2023

Placówka LOSG - Tuplice

ul. Parkowa 1

68-219 Tuplice

tel. (068) 362 52 00
fax. (068) 362 52 05
Komendant: kpt. SG Monika Karandys-Kazalska

Placówka Straży Granicznej w Tuplicach powstała 1 lutego 2012 roku w związku z przeniesieniem siedziby i likwidacją Placówki w Olszynie.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Z kart historii: W 2003 r. na skutek reorganizacji Straży Granicznej tj. stopniowej likwidacji Strażnic Granicznych na zachodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej w struktury istniejącej w tym okresie Granicznej Placówki Kontrolnej w Olszynie włączono strażnice graniczne, w tym m.in. w Zasiekach, Tuplicach i Łęknicy. Do roku 2005 jednostka organizacyjna Straży Granicznej w Olszynie funkcjonowała pod nazwą Graniczna Placówka Kontrolna w Olszynie (GPK) mająca w swojej odpowiedzialności służbowej drogowe przejście graniczne Olszyna – Forst, dpg Zasieki - Forst, dpg Łęknica – Bad Muskau oraz kolejowe przejście graniczne Zasieki – Forst. Po 21 grudnia 2007 roku (przyjęcie do realizacji pełnego dorobku Schengen) kontynuowano reorganizację, co skutkowało zlikwidowaniem i przyłączeniem w dniu 01.06.2008r. w struktury PSG Olszyna sąsiedniej od strony południowej Placówki Straży Granicznej w Przewozie.
 
 


 
Obecnie swoim zasięgiem działania Placówka SG w Tuplicach obejmuje powiaty żarski, żagański oraz część powiatu zielonogórskiego z gminą Nowogród Bobrzański.
do góry