Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Legnicy -

Nawigacja

PSG w Legnicy

PSG w Legnicy

12.11.2013ul. Partyzantów 22-23, 
59-220 Legnica

tel. +48 76 877 62 00
fax. +48 76 877 62 05

Komendant: ppłk SG Daniel Kliszewski

 

Placówka Straży Granicznej w Legnicy powstała 01.02.2012, po zniesieniu placówki w Lubaniu.
 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Placówka zasięgiem swojego działania obejmuje powiaty: głogowski, górowski, wołowski, lubiński, polkowicki, średzki, legnicki i miasto Legnica.

 

 

do góry